Ulkoilma 15.6.2016

Metsähallitus Metsätalous Oy aloitti Juutuan-Tuulispään virkistysmetsän käytön suunnittelun Inarissa. Juutuan-Tuulispään alue on osa Inarin retkeilyaluetta. Juutuan-Tuulispään virkistysmetsän toimintaa suunnitellaan vahvassa yhteistyössä paikallisen väestön kanssa. Perustettu yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 14.6. keskustelemaan näkemyksistä saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen.


Mainos


Alueelle on tarkoitus laatia erityisaluesuunnitelma. Suunnitelman laatimiseksi käytetään samaa mallia kuin Ylimuoniossa, jossa perustettiin yhteistyöryhmä varmistamaan paikallisen näkemyksen huomioiminen metsien käytön suunnittelussa matkailulle tärkeällä alueella. Tapaamiseen pyydettiin mukaan edustajia Saamelaiskäräjiltä, alueen paliskunnista, Inarin kunnasta, yrittäjistä, riistanhoitoyhdistyksestä, sekä alueen matkailu-, luonto- ja saamelaisyhdistyksistä.

Suunnitelman tavoitteena on löytää laaja yhteinen näkemys alueen käytöstä ja metsien käsittelystä niin, että poronhoidon ja muun luontaistalouden, virkistyskäytön sekä matkailun tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin keskusteluita tavoitteista ja toimintamallista, jolla suunnitelmaa lähdetään rakentamaan.

Laajan yhteistyöryhmän lisäksi saamelaiskäräjiä on pyydetty nimeämään erillinen Akwé: Kon ryhmä, joka  osallistuu vuorovaikutteisesti  suunnitteluun arvioimalla vaikutuksia saamelaiskulttuuriin  ja tekemällä esityksiä  Akwé: Kon -ohjeiden mukaisesti koko prosessin ajan.

Osallistua voi myös netissä

Erityisaluesuunnitelman laadintaa varten aukaistaan internettiin 15.6. karttapohjainen palautejärjestelmä. Järjestelmään voi kuka tahansa merkitä kartalle omasta mielestään tärkeitä paikkoja tai reittejä sekä kertoa miksi kyseinen paikka tai reitti on tärkeä ja minkälaisia toiveita suunnitelman laatimisessa tulisi huomioida tähän liittyen.

https://maptionnaire.com/fi/1479/

Valmis suunnitelma on tarkoitus julkaista syys- lokakuussa.

Lähde: Metsähallitus


MainosNämä saattavat kiinnostaa sinua

Vinkkejä virkistyskäyttöön – valtion monikäyttömetsät avoimeen karttapalveluun Valtion metsätalouskäytössä olevia metsiä hoidetaan monikäyttöön perustuen. Nyt monikäyttömetsät on kaikkine tietoineen on julkaistu Retkikartta.fi-palvelussa. Kartta-aineisto palvelee erityisesti luonnossa liikkujia. Palvelua voi käyttää myös mobiil...
Ylä-Lapissa erillinen luonnontuottelupa valtion mailla Metsähallituksen metsätalouskäytössä oleviin monikäyttömetsiin myydään nyt luonnontuotelupia. Henkilökohtaisen luvan voi ostaa näppärästi puhelinsoitolla eli mobiililupana. Ylä-Lapissa on muusta Suomesta erillinen luonnontuotelupa. Lupa oikeut...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika