Ulkoilma 20.11.2015

Metsähallituksen luontopalvelut etsi jälleen Vuoden luontovapaaehtoista, joka omalla panoksellaan on edistänyt suomalaisen luonnon suojelua tai virkistyskäyttöä. Ehdotuksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 26 tahosta. Raati valitsee ehdokkaista palkinnon saajan, joka julkistetaan 3.12. Vapaaehtoisten päivän kunniaksi.

Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi sai jättää 22.10.–15.11.2015. Ehdokkaiden joukosta vuoden luontovapaaehtoisen valitsee Metsähallituksen luontopalvelujen vapaaehtoistoiminnan asiantuntijaryhmä tukenaan kansallispuistokummi Mikko ”Peltsi” Peltonen, vuonna 2014 tunnustuksella palkittu suurpetomies Marko Kettunen sekä luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen.

Tunnustuksen saaja julkistetaan Vapaaehtoisten päivänä 3.12.2015. Silloin juhlitaan ympäri Suomen Vapaaehtoisten päivää ja kiitetään vapaaehtoisia tärkeästä työstä oman mielenkiinnon kohteen hyväksi.

Ehdotukset Vuoden luontovapaaehtoiseksi 2015 sekä ehdottajien perusteluja

Tuula-Maria Ahonen, Roska päivässä -liikkeen ”äiti”

”Sosiaalisessa mediassa toiminta erittäin kannustavaa ja virkeää sekä iloista. Kiertää itse aktiivisesti puhumassa asiasta laajalla alueella. Saa ihmiset innostumaan ja keräämään roskia todella paljon.”

Pekka Aikio

Saamelaisten oikeudesta maiden hallintaan: ”Totuudesta ei voi eduskunnassakaan äänestää.”

Mika Flöjt

”Mika on vuosikausia pitänyt Reino Rinteen mukaisesti huolta Kuusamon suurtaimen joista, sekä ajanut luonnon hyvinvoinnin asioita pyyteettömästi.”

Kalle Hellström

” Biolog i Proagria, är med i naturskyddsföreningen i Uleåborg. Ordnar resor och vård av naturen, tar bort igenväxt vid havet; håller åkrar igång genom gammaldags höbärgning, håller stigar öppna i skärgården. Lär barn, ungdomar och vuxna om naturens vård.”

Kaarinan Nuorkauppakamari

”Toteuttanut vuodesta 2013 Intohimona Itämeri-projektia, osana Suomen Nuorkauppakamarit ry:n ja Baltic Sea Action Group-säätiön yhteistyötä. Yhteistyössä Kaarinan alueen koulujen kanssa projekti on nyt toteuttanut kolme kertaa tapahtumapäivän, jonka tavoite on ollut lisätä lasten tietoutta Itämerestä ja sen suojelusta, myös pienillä teoilla.”

Kiviniemen meripelastusyhdistys, Oulu

”Talkootyönä hinannut laitureita Torniosta Oulun edustalle, mikä säästänyt ylläpitokustannuksia. Samalla on harjoiteltu meritoimintaa ja yhdistyksellä jatkuva päivystys hätätilanteiden varalta.”

Kristin Lauharo / Puulajipuisto

”Ylläpitää Facebookissa Puulajipuisto-sivustoja, joissa kuvien kera mielenkiintoisista puistoista, metsäalueista ja varsinkin puulajeista.”

Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry

”Upeaa toimintaa, joka on Leivonmäen kansallispuiston sydän. Edistää kansalaisten luontoharrastusta ja kannustaa kaikkia liikkumaan luonnossa ja erityisesti Leivonmäen kansallispuistossa.”

Longinoja-yhteisö / Juha Salonen

”Longinoja-yhteisö huolehtii Vantaanjokeen Malmin läpi laskevan Longinojan uhanalaisen meritaimenen kutumahdollisuuksista. Yhteisö on järjestänyt ojalla useita talkoita, jossa on tehty kaloille kutupaikkoja. Tämä yhteisö on oiva osoitus pyyteettömästä työstä äänettömien luontokappaleiden elinolojen parantamiseksi.”

Luontoliitto

”Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa. Toimintaa ovat mm. luontokerhot ja -leirit, Ympäristöetsivät ja nuorten toimintaryhmät.”

Nuuksion kansallispuiston ystävät NUUKA ry

”Nuuksio on miljoonan ihmisen erämaa, jolla on ystäviä, valmiina toimimaan Nuuksion ainutkertaisen luonnon hyväksi. Perinnemaisemien hoitotalkoita on tehty vuodesta 1995 ja jatketaan edelleen. Moni eläkeläinen tai stadin kundi on oppinut uusia taitoja kokeneiden porukassa.”

Jouni Ohtamaa ja Timo Koivukangas / Vaellusnet

”Aktiivinen luontokohteiden ja erämaiden kävijä, puolustaja ja niiden videokuvaaja, joka hiljaisesti toimien jakaa kuvaamansa materiaalin Youtubessa muiden iloksi. Jouni on osallistunut myös talkoiden järjestämiseen ja itse talkoisiin esimerkiksi Manto-ojan vanhan autiotuvan kunnostamisessa (Urho Kekkosen kansallispuisto).”

Oulun Luonnonsuojeluyhdistyksen Retkikerho

”Retkikerholaiset saavat itse suunnitella ja ideoida retkiä ja osallistua suunnittelemiinsa luonnonsuojelutöihin sovittuina retkiajankohtina. Todella hyvää ja tärkeää luonnonsuojelutoimintaa, mielen virkeyttä tuottavaa, liikuntaa lisäävää ja yhteistyötä muualta Ouluun muuttaneiden opiskelijoiden ja paikallisten välillä.”

Pidä Lappi Siistinä ry

”Yhdistys on toiminut vuosia Lapin luonnon hyväksi. Pidä Lappi Siistinä ry järjestää talkooleirejä eri puolilla Lappia, kohteet vaihtuvat vuosittain. Talkoolaisia on ollut vuosittain ympäristöaiheisten leirien osanottajina kymmenittäin eri puolilta Suomea ja viime vuosina myös ulkomaalaisia. Reittejä on tehty turvallisiksi kulkijoille ja rakennettu uutta ja korjattu vanhaa.”

Pro Puruvesi ry

”Yhdistys syntynyt 2011 Puruveden vesistön puhtaudesta huolestuneiden yhteenliittymänä, nyt lähes 1 200 jäsentä. Yhdistys on muutamassa vuodessa saanut aikaan valtavan muutoksen Suomen 11. suurimman järven suojelutilanteessa.”

Retki-Toverit ry

”Savonlinnalainen retkeily-yhdistys, toimintaan kuuluu myös ympäristökasvatusta, mm. kolmet talkoot vuodessa arvokkaiden perinnemaisemien hoitamiseksi.”

Saaristomeren kansallispuiston ystävät Arkipelagia-seura ry

”Toimintaa Saaristomeren vapaaehtoistoiminnan organisoimiseksi, lajisuojelun tekemiseksi ja kansallispuiston tukemiseksi. Saaristomeren kulttuurin edistäjä, luonnon ja ympäristön hoitaja ja suojelija, edistäjä ja tutkimustoiminnan tukija.”

Salpausselän luonnonystävät ry

”Järjestää erilaisia luontoon liittyviä tapahtumia, ottaa aktiivisesti kantaa luonnonsuojeluasioihin Lahden seudulla erilaisin lausunnon, kannanotoin ja muistutuksin.”

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

”Selkämeren kansallispuiston ystävät ry rakentaa kumppanuutta Selkämeren luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneiden yhteisöjen ja tavallisten kansalaisten välille.”

Suomen Perhostutkijain Seura ry

”SPS on yhteistyössä Lapin luontopalvelujen kanssa toteuttanut Kilpisjärvellä tunturiperhosseurantaa vuodesta 2008. Seuranta on oleellisesti parantanut tietämystä Suomen tärkeimpien perhostunturien lajistosta.”

Teuronjoen Latu ry

”Teuronjoen melontareitti on pituudeltaan noin 40km. Teuronjoen Latu ry huolehtii reitin vuosittaisesta raivauksesta ja kunnossapidosta talkootyönä. Melontaharrastuksen edistämisen lisäksi huolehtinut arvokkaan vesistön ja rantojen kunnossapidosta.”

Tunturilatu ry/Kolbma Matti Rekola

” Pitkäaikainen, vuosikymmeniä jatkunut pyyteetön toiminta erämaissa kulkijoiden hyväksi. Lukuisien retkirakenteiden rakentaminen, korjaaminen ja ylläpitäminen Lapin erämaissa sekä kansallispuistoissa. Ensimmäisten joukossa Ykin silta Ivalojoen Kultalassa ja viimeisimpänä Tammikämpän pystytys.”

Ukko-Kolin ystävät ry

”Kolin kansallispuiston ystävien kokoaminen, talkoiden ja muiden tapahtumien järjestäminen. Ystävät ovat olleet mukana Kolin kaskiohjelman toteutuksessa, aiemmin myös asiakaspalvelussa.”

Manu Vihtonen / Kaakon Jokitalkkari

”Vihtonen on toiminut Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Uudenmaan alueella erittäin ansiokkaasti kunnostanut kymmeniä pienvesiä meri- ja järvitaimenen tarpeisiin. Vihtonen osoittaa merkittävää siviilirohkeutta ja aktivismia tehdessään käytännössä yksin raskasta puro- ja jokikunnostusta.”

Virtavesien hoitoyhdistys ry

” Virho tekee tärkeää työtä ympäri Suomea purojen kunnostamisen eteen. Tiedotus, neuvonta, kannanotot ja vaikuttaminen virtavesiä koskeviin päätöksiin. Taimen- ja lohikantojen palauttaminen vesistöihin, joista ne ovat kadonneet.”

WWF Suomi

”WWF tekee työtä luonnon monimuotoisuuden suojelun puolesta ja ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi. Satoja talkooleirejä, vuosittain 6–10 leiriä.”

Lisätietoa Vapaaehtoisten päivästä www.facebook.com/vapaaehtoistenpaiva ja www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoistenpaiva

Vapaaehtoisten päivän kampanjan toteuttaa tänä vuonna Kansalaisareena ry verkostoineen yhteistyössä SOSTE – Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin, Metsähallituksen luontopalvelujen, Kepan, Suomen Palloliiton, Kirkkohallituksen ja Volundeer.comin kanssa. Vapaaehtoistyo.fi osallistuu myös Vapaaehtoisten päivän kampanjaan.

Lähde: Metsähallitus

Nämä saattavat kiinnostaa sinua

Suomen luonnon päivää juhlitaan elokuun viimeisenä lauantaina Valtakunnallista Suomen luonnon päivää vietetään 27.8.2016. Neljättä kertaa järjestettävän luonnon päivän ideana on juhlia luontomme tuomaa iloa ja oivaltaa sen hyvinvointia edistävä vaikutus. Suomen luonnon päivänä järjestetään retkiä ja tapa...
Etelä-Suomen luonnonvarasuunnittelun yleisökysely avattu – vastaa ja vaikuta valtion maiden ja... Luonnonvarasuunnittelussa Metsähallitus etsii yhdessä sidosryhmien kanssa uusia innovatiivisia tapoja hyödyntää kestävästi valtion maa- ja vesialueita Etelä-Suomessa. Suunnittelu on osallistavaa: sidosryhmien lisäksi myös kansalaiset voivat osallistu...
Vesistöt ja rannat kutsuvat Kevätseurantaan Luonto-Liiton perinteinen Kevätseuranta käynnistyy tänä vuonna tavanomaista leudommassa säässä lumipeitteen ja jäiden hiljalleen sulaessa. Ehkäpä tulevana viikonloppuna havaitaan jo ensimmäisiä kevätlajeja. Kevätseurannassa havainnoidaan kevää...
Arvio: Retkipaikka -kirja on tämän kesän ehdoton suosikki Retkipaikan tutut bloggaajat ovat koonneet noin 80 kohdetta kattavaksi lähiretkeilykirjaksi. Retkipaikka - Seikkailuja Suomen luonnossa kirjan painopiste on suosituimpien retkeilyalueiden ja ulkoilureittien ulkopuolella, joten mukana on taatusti uusi...
10 syytä liikkua luonnossa 1. Oleilu riittää: Luonnossa ei tarvitse välttämättä harrastaa hikiliikuntaa, sillä jo muutaman minuutin oleskelu luonnossa lisää hyvinvointia. Jo luontokuvien tai -maisemien katselu edistää esimerkiksi leikkauspotilaiden toipumista. 2. Hyvää oloa: ...
Suomalainen luonto esittäytyy Kangasala-talon luontokuvaillassa torstaina 30.11. Kangasalan Kameraseuran luontokuvaillassa nautitaan tunnustetun luontokuvaajan Heikki Willamon kuvaesityksestä sekä kameraseuran jäsenten kuvasadosta. Säveltäjä Heikki Mäenpään ja työryhmän sävelteos Suomalainen luonto saa kantaesityksensä tapahtumas...
Kansallispuistojen suosio on kasvanut koko 2000-luvun Suomen 40. kansallispuisto Hossa avataan lauantaina. Uudelle kansallispuistolle on tilausta, sillä kansallispuistojen käyntimäärät ovat olleet vahvassa kasvussa koko 2000-luvun. Vuonna 2016 puistoihin tehtiin jo yhteensä 2,8 miljoonaa käyntiä. Kasvav...
Villejä metsäpeuroja tuotiin Seitsemiseen Pirkanmaalle Seitsemiseen rakennettu totutustarha sai ensimmäiset asukkaansa keskiviikkona, kun sinne tuotiin kaksi Kainuusta pyydystettyä villiä metsäpeuraa. Ne saavat seurakseen eläintarhoissa kasvaneita yksilöitä myöhemmin marraskuussa. Tulevina vuosina luonto...
WWF Suomen Vuoden luontokirja -kilpailun finalistit selvillä WWF Suomen Vuoden luontokirjan tittelistä kilpailee poikkeuksellisen upea joukko teoksia. Voittajateoksen valitsee professori Helena Ranta. Metsästä saarille, palokärjestä karhuihin ja Suomen luonnon ilmiöihin. Näitä aiheita käsittelevät WWF S...
Voimakas UV-säteily näkyy Ilmatieteen laitoksen varoituskartalta UV-säteilyn voimakkuudesta varoitetaan tänä kesänä erikseen vain, kun säteily on voimakasta eli kun UV-indeksi on vähintään 6. Varoitus on nähtävissä muiden varoitusten yhteydessä varoituskartalla. UV-indeksiennuste löytyy Ilmatieteen laitoksen verkk...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika