Ulkoilma 6.2.2017

Valtion metsätalouskäytössä olevia metsiä hoidetaan monikäyttöön perustuen. Nyt monikäyttömetsät on kaikkine tietoineen on julkaistu Retkikartta.fi-palvelussa. Kartta-aineisto palvelee erityisesti luonnossa liikkujia. Palvelua voi käyttää myös mobiililaitteella.


Mainos


Monikäyttömetsissä suomalaisilla on mahdollisuus mitä moninaisimpiin luontoharrastuksiin, kuten esimerkiksi liikuntaan, marjastukseen, metsästykseen ja luonnon havainnointiin. Nyt julkaistun kartta-aineiston myötä virkistykseen sopivien maastokohteiden ja uusien elämysten löytäminen helpottuu entisestään”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Pertti Tuomi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä kertoo.

Uusia tietoja julkaistaan seuraavilla karttatasoilla:

  • Luontokohteet: esimerkiksi aarniometsät, lehdot ja lähteet.
  • Nähtävyyskohteet: esimerkiksi monikäyttömetsien kulttuuriperintökohteet ja luonnonmuistomerkit.
  • Muut erityiskohteet: maisema- ja retkeilyalueet sekä muut kohteet, joilla toimitaan niiden erityispiirteet huomion ottavalla tavalla.

Virkistyskäyttäjien lisäksi edellä mainittuja tietoja voivat hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vaikkapa paikalliset matkailuyrittäjät uusia palveluita kehittäessään”, Pertti Tuomi vinkkaa.

Kartta-aineisto on koottu eri lähteistä ja osa siitä pohjautuu vanhoihin, vuosina 1996 – 2000 laadittuihin alue-ekologisiin suunnitelmiin. Aineisto täydentyy ja muuttuu jatkuvasti esimerkiksi maastohavaintojen ja kiinteistökauppojen myötä. Retkikartassa ei kuitenkaan julkaista lajitietoja, esimerkiksi pyyn elinympäristöjä, metson soitimia tai uhanalaisia kasveja.

Karttatasoja päivitetään jatkossa muutaman kerran vuodessa. Kuuntelemme myös käyttäjien palautetta”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n suunnittelija Ulla Lehtonen vakuuttaa.

Tutustu karttoihin palvelussa www.retkikartta.fi

Lähde ja kuva: Metsähallitus


Mainos
xLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika