Ulkoilma 17.4.2016

Laki Metsähallituksesta on astunut voimaan 15.4. Metsähallitus on valtion liikelaitos ja Metsähallituksen hallinnassa oleva maa- ja vesiomaisuus on kokonaisuudessaan valtion omistuksessa.

Samalla uusi metsätalousyhtiö aloitti toimintansa. Vielä nimeämätön, Metsähallituksen 100 %:sti omistama yhtiö vastaa Metsähallituksen metsätaloudesta samaan tapaan kuin aiempi metsätalous-tulosyksikkö.


Mainos


Metsätalousyhtiöllä on käyttöoikeus Metsähallituksen peruspääoman alaisiin liiketoiminnan alueisiin. Yhtiö ei omista metsiä.

Metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön tehtävänä on hoitaa valtion monikäyttö- eli talousmetsiä sekä korjata ja myydä puuta. Metsähallituksen metsätaloudessa otetaan entiseen tapaan huomioon yhteiskunnalliset velvoitteet, kuten luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset.

Yhtiöittäminen ei vaikuta hakkuumääriin. Puunkorjuun määrät määritellään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa ympäristö huomioon ottaen, kuten tähänkin asti. Luonnonvarasuunnitelmat hyväksyy Metsähallituksen hallitus.

Kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut luonnonsuojelualueet pysyvät nykyisessä käytössä ja luontopalvelut hoitaa niitä ympäristöministeriön ohjauksessa.

Erätalouden rooli sekä selkeytyy hallinnollisesti että vahvistuu uusien tehtävien myötä. Erätalousjohtajaksi nimitetty Jukka Bisi on nimitetty Metsähallituksen johtoryhmän jäseneksi 15.4. lukien.

Näemme uuden lain tuovan lähinnä hallinnollisia ja juridisia muutoksia. Tämä pätee myös metsätalouden harjoittamiseen ja toimintaamme valtion monikäyttömetsissä. Mitä vähemmän asiakkaat ja sidosryhmät huomaavat eroja entiseen, sitä parempi. Vaikka käytännön töissä ei pitäisi juuri muutoksia tulla, on meillä nyt siirtymävaiheessa paljon hallinnollista työtä ja toivomme työrauhaa”, pääjohtaja Esa Härmälä sanoo.

Lähde: Metsähallitus
Kuva: Mika Mannonen


MainosLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika