Ulkoilma 23.10.2014

Metsähallituksen valmisteleman Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelma-alueeseen kuuluvat myös Sompion luonnonpuisto, Kemihaaran erämaa-alue sekä Vaaranaavan, Uura-aavan ja Nalka-aavan soidensuojelualueet. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 19.11.2014 asti.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun tavoitteita ja alueen palvelujen kehittämistarpeita.

Virkistyskäyttöä keskitetään, uusia retkeilymahdollisuuksia tarjolle

Suunnitelmaluonnoksessa kansallispuiston virkistyskäyttövyöhykettä ehdotetaan pienennettäväksi kattamaan Saariselän–Kiilopään matkailualueen suurimpien kävijämäärien alue. Samalla syrjävyöhykkeen ala kasvaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa esitetään uutena retkeilymuotona pyöräilyn sallimista merkityillä kesä- ja talvireiteillä. Nuorttijoen melontamahdollisuuksia halutaan parantaa sallimalla kanoottien kuljetus mönkijöillä joelta lähitielle.

Kansallispuistoon on aiemmin voitu myöntää lupia matkailijoiden kuljettamiseen moottorikelkoin Kemihaarasta Korvatunturille. Suunnitelmaluonnoksessa mahdollisuutta esitetään myös Kakslauttasesta Niilanpäälle ja Tankavaarasta Jorpulipäälle. Puiston länsirajan matkailupalvelureitti ehdotetaan poistettavaksi.

Lohelle kyllä, puronieriälle ei

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään Metsähallituksen luontopalveluille aktiivista roolia Tuuloman lohen palauttamisessa puistoon. Myös vaeltavan taimenkannan seurantaa halutaan järjestää säännölliseksi. Puronieriän leviäminen kansallispuistoon pyritään estämään.

Suunnittelussa mukana laaja yhteistyöryhmä

Hoito- ja käyttösuunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnitelma-alueen kunnista, viranomaisista, paliskunnista, saamelaiskäräjiltä, kolttien kyläkokouksesta, museoista, tutkimuslaitoksista ja yhdistyksistä. Lisäksi suunnitelmatyössä on ollut mukana erillinen saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen nimeämä Akwé:Kon-ryhmä.

Urho Kekkosen kansallispuiston ja lähialueiden hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta voi antaa kommentteja 19.11.2014 mennessä.

Lisätietoa Metsa.fi-sivustolta.

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika