Ulkoilma 10.9.2015

Metsähallituksen luontopalvelut on julkaissut luonnoksen Joutenveden–Pyyveden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Suunnitelmassa linjataan tavoitteet alueen luontoarvojen ja muiden arvojen suojelemiseksi ja toimenpidetarpeet tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteena on mm. turvata saimaannorpan pesimärauhaa, hoitaa lehtoja ja perinnemaisemia sekä ohjata virkistyskäyttöä valtion maille perustettaville taukopaikoille. Luonnoksesta voi antaa palautetta 9.10.2015 saakka.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tarkastellaan Joutenveden–Pyyveden Natura-aluetta mm. luonnon- ja maisemanhoidon sekä virkistyskäytön ja luontomatkailun tarpeiden näkökulmasta. Suojeluarvoista merkittävin on uhanalainen saimaannorppa, jonka keskeisiin elinalueisiin Joutenvesi kuuluu. Alueella arvioidaan elävän n. 20–30 norppaa.

Suunnitelma ohjaa alueen valtion maiden hoitoa ja käyttöä. Saimaannorpan pesimäaikaisen häiriön riskiä vähennetään ohjaamalla talviaikaista kulkua pois tärkeimmiltä pesimäluodoilta ja -saarilta. Niillä liikkumista rajoitetaan tammikuun alusta huhtikuun loppuun. Vesistön virtaisuus ja vaativat jääolosuhteet vähentävät häiriötä myös luonnostaan. Alueen virkistyskäyttö painottuukin sulan veden aikaan ja silloin liikkuminen on jokamiehenoikeuksien mukaisesti sallittua entiseen tapaan. Vesialueilla liikkumiseen hoito- ja käyttösuunnitelma ei tuo muutoksia.

Retkeilykohteena Joutenveden alue on erämainen saaristosokkelo kahden kansallispuiston, Linnansaaren ja Koloveden, välissä. Leiriytymisen ohjaamiseksi suunnitelmassa esitetään kevyesti varusteltujen taukopaikkojen perustamista Oravin ja Koloveden kansallispuiston väliselle taipaleelle. Telttailuun soveltuvat taukopaikat kuivakäymälöineen palvelisivat erityisesti melojia ja ohjaisivat käyttöä valtion maille vähentäen mahdollista häiriötä yksityisillä rannoilla.

Suojelualueen luonnonhoidon pääpaino on lehtojen ja lehmusesiintymien hoidossa. Havupuustoa poistamalla vapautetaan kasvutilaa lehtipuille ja lisätään valon määrää metsänpohjalla. Alueella on lisäksi vanhoja laidunmaita, joiden hoitaminen laidunnuksin ja vesakkoa raivaamalla palvelisi sekä perinnebiotoopin lajistoa että maiseman säilymistä avoimena. Valtaosa alueesta jätetään kehittymään luonnontilaan ilman erityisiä ennallistamistoimia.

Hoito- ja käyttösuunnitelman linjauksiin voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla (www.metsa.fi/hks), joilla suunnitelman luonnos ja sen tiivistelmä ovat nähtävillä. Sidosryhmille on lähetetty lausuntopyyntö. Lisäksi jokainen aiheesta kiinnostunut voi antaa luonnoksesta palautetta 9.10.2015 saakka.

Lausuntokierroksen jälkeen suunnitelma viimeistellään. Metsähallituksen hallinnassa olevien valtionmaiden osalta hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa Metsähallituksen luontopalvelujohtaja.

Hoidon ja käytön suunnittelun tukena on ollut yhteistyöryhmä, joka on tuonut työhön alueen erilaisten käyttäjien näkökulmaa. Ryhmässä ovat edustettuina alueen sijaintikunnat, riistanhoitoyhdistykset, kalastusalueet, Oravin kyläyhdistys, luonnonsuojelupiirit, maakuntaliitot ja ELY-keskukset. Erikseen on kerätty myös metsästysseurojen ja luontomatkailuyrittäjien näkemyksiä. Suunnitelma on laadittu osana EU-rahoitteista Saimaannorppa-LIFE -hanketta, jonka tavoitteena on mm. lisätä norppatietoutta ja edistää lajin suojelua.

Nämä saattavat kiinnostaa sinua

Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on nyt hyväksytty – retkeily Mallalla jatkuu... Maamme luoteisimmassa osassa, Enontekiön Kilpisjärvellä, sijaitsevan Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty. Metsähallituksen valmistelema suunnitelma pyrkii sovittamaan yhteen alueeseen liittyvät osin vastakkaiset ja ristiri...
WWF:n talkoolaiset hoitavat perinnemaisemaa Linnansaaren kansallispuistossa WWF:n aktiivinen talkooleirikesä jatkuu parhaillaan Linnansaaren kansallispuistossa Saimaalla. WWF:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen järjestämälle talkooleirille osallistuvat vapaaehtoiset hoitavat kansallispuiston perinnemaisemia. Umpeenkasvun ...
Patvinsuon kansallispuistoon tulossa parannuksia retkeilijöiden palveluihin Patvinsuon suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on julkaistu ja lausuntopyyntö on lähetetty keskeisille sidosryhmille. Myös muut ryhmät sekä yksityiset henkilöt voivat antaa suunnitelmasta palautetta 30.11.2015 saakka. Suu...
Linnansaaren luontokeskus Oskari sulkee ovensa Metsähallitus sulkee Rantasalmella vuodesta 1994 toimineen Linnansaaren luontokeskus Oskarin. Luontokeskuksen sulkemispäätöksen taustalla ovat muun muassa sijainnista ja asiakkaiden muuttuneista tietotarpeista johtuvat jatkuvasti laskeneet kävijämäär...
Vuoden Retkikohde 2016 -finalistit valittu, yleisöäänestys alkaa Vuoden Retkikohde 2016 -kilpailun finaali on käynnissä, ja 5000 euron palkinnosta kilpailee yhteensä kymmenen kohdetta. Vuoden Retkikohde valitaan yleisöäänestyksellä osoitteessa www.goexpo.fi/vuodenretkikohde. Tämän vuoden kilpailun teemana on retke...
Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos lausuntokierrokselle Metsähallituksen valmistelema Pyhä-Luoston kansallispuiston tulevaa hoitoa ja käyttöä ohjaava suunnitelmaluonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 14.12.2016 asti. Suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuil...
Saimaannorpan kotipuisto päättää kansallispuistopostimerkkisarjan Kotimaamme upeimmat ja kansallisesti tunnetuimmat maisemat ovat kuvittaneet postimerkkejä jo 1940-luvulta lähtien. Kansallispuistoja kuvaavassa postimerkkisarjassa on esitelty Suomen luonnon erityispiirteitä – tuntureita, metsää, soita, järviä ja mer...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika