Ulkoilma 11.11.2013

Uusien kansallispuistojen sijaan Suomessa pitäisi panostaa retkeilyalueiden kehittämiseen aiempaa voimakkaammin. Luontoalueiden virkistyskäytön kysyntä kasvaa, kun Etelä-Suomessa asuminen tiivistyy. Retkeilyalueet palvelevat parhaiten päivä- ja viikonloppuretkiä.

Suomen Latu ei kannata Teijon retkeilyalueen muuttamista kansallispuistoksi. Etelä-Suomessa on suuri tarve retkeilyyn suunnatuille luontoalueille, joissa voidaan tavallisen retkeilyn lisäksi järjestää myös leirejä, kilpailuja ja muita tapahtumia.

Kansallispuistoissa järjestyssäännöt useimmiten kieltävät tapahtumien järjestämisen. Valtion omistamia, talouskäytössä olevia metsiä, joihin vastaavaa raskaampaa käyttöä voidaan muualla Suomessa ohjata, ei etelässä juuri ole. Järjestyssääntö ja kansallispuistostatus rajoittavat usein alueen virkistyskäyttöä.

Lisäksi retkeilyalueiden metsänhoidon tulisi palvella paremmin virkistyskäyttöä.

Retkeilyalueiden metsänhoitotavat nousevat aika ajoin julkisuuteen. Mielestämme retkeilyalueiden metsiä tulisi hoitaa niin, että toimenpiteet parantavat virkistysympäristön laatua. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vaihtelevia metsärakenteita, eri puulajeja, pienaukkohakkuilla avattuja näkymiä ja kauniita lähimaisemia. Erityisen huolellinen tulisi olla polunvarsimetsiköiden hoidossa”, sanoo Suomen Ladun asiantuntija Anne Rautiainen.

Teijon retkeilyalueen kävijämäärä on lisääntynyt koko ajan sen perustamisesta lähtien. Alueen muuttaminen kansallispuistoksi ei lisää alueen virkistyspalveluita tai palvelurakenteita, jotka ovat jo nyt monipuolisia ja hyvin hoidettuja.

Suomen Ladun näkemys on, että retkeilyalueet tulisi kokonaisuudessaan siirtää Metsähallituksen taseessa metsätalouden puolelta luontopalveluiden taseeseen. Luontopalveluiden tietotaito ulkoilua tukevista rakenteista, palveluista ja metsäluonnonhoidosta on huipputasoa. Siksi retkeilyalueet, jotka on perustettu nimenomaan virkistyskäyttöä varten, kuuluisivat luontopalveluiden vastuulle.

Kansallispuistojen sijaan Suomessa pitäisi perustaa useampia retkeilykohteita, joiden markkinointiin ja palvelurakenteeseen tulisi painostaa aikaisempaa enemmän.

Miksi kansallispuistohanketta vastustetaan?

Kansallispuistot eivät yksin riitä. Kansallispuistot rajoittavat toisinaan luonnon monimuotoista virkistyskäyttöä, sillä puistojen käyttöä ohjataan järjestyssäännöillä ja erilaisilla luvilla.

Liiallinen sääntely kaventaa niin yhdistysten kuin luontopalveluyrittäjien toimintaedellytyksiä – se vähentää suomalaisten liikkumista luonnossa sekä heikentää luontosuhdetta ja hyvinvointia.

Elävä esimerkki löytyy viime kesältä: Erävaelluksen SM-kilpailuiden järjestäminen Nuuksion kansallispuistossa oli ongelmallista, koska vaellusreittejä oli lupa ohjata vain osalle puiston pinta-alasta. Yöpymisrasteja kansallispuistossa ei saanut järjestää ollenkaan.

Virkistystavat ja ulkoilulajit muuttuvat ajan mukana. Jotta pystymme vastaamaan tulevaisuudessa erilaisten ulkoilupaikkojen kysyntään, tarvitsemme alueita, joissa näiden tulevaisuuden ulkoilulajien toteuttaminen on mahdollista.

Suomessa tarvitaan kansallispuistojen lisäksi myös statukseltaan muunlaisia virkistysalueita. Tarvitsemme alueita, joissa voidaan järjestää esimerkiksi ulkoilutapahtumia tai kesäleirejä.

Keskustele aiheesta kommentoimalla.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Suomen latu ry

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika