Ulkoilma 14.6.2012

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksessa ilmenee että tiedonpuute erilaisten kalastuslupien myyntipaikoista ja -tavoista sekä kalastusmaksuina kerättyjen varojen käytöstä ovat pahimmat esteet kalastusmaksujen maksamiselle. Kalavesien kaukainen sijainti tai huono tila, luvan ostamisen unohtuminen ja Internet-yhteyksien puuttuminen koettiin myös esteiksi kalastusmaksujen hoitamiselle.

Jokaisen muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18-64-vuotiaan on suoritettava kalastuksenhoitomaksu. Viehe-, verkko- ja katiskakalastusta varten tarvitaan lisäksi kalastusoikeuden haltijan lupa tai läänikohtainen viehekalastusmaksu.

Aiemman tutkimuksen mukaan vain alle puolet maksuvelvoitteisista vapaa-ajankalastajista suorittaa kalastuksenhoitomaksun. Kun tulosta peilataan tämän kyselyn tuloksiin, voi päätellä, että lupamaksunsa maksaneet ovat aktiivisesti kalastavia henkilöitä, jotka tuntevat lupajärjestelmän. Pääosa suuresta kalastusmaksunsa laiminlyöneiden joukosta koostuu vähän ja satunnaisesti kalastavista. Maksamattomuus liittyy usein kokemukseen järjestelmän mielekkyydestä ja oikeudenmukaisuudesta.

Selvityksen aineistona käytettiin vuoden 2009 vapaa-ajankalastusta selvittänyttä Suomi kalastaa -postikyselyä, jossa vaihtoehtokysymysten avulla kerättiin tietoa kalastuksenhoitomaksun ja muiden kalastusmaksujen maksamattomuuden syistä.

Tietoa kalastusmaksuista löytyy täältä.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika