Ulkoilma 1.7.2015

Yksi Selkämeren kansallispuiston mielenkiintoisimmista kohteista on Säpin majakkasaari, jonka kehittämiseksi työskennellään parhaillaan monin eri tavoin. Tällä hetkellä Säpissä on meneillään kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri, jonka aikana kunnostetaan rakennushistoriallisesti arvokkaita majakkapihan rakennuksia, hoidetaan saaren ainutlaatuista luontoa ja parannetaan retkeilypalveluita. Samaan aikaan Liikennevirasto suorittaa korjauksia majakassa sen kävijäturvallisuuden parantamiseksi. Metsähallitus on jättänyt lupahakemuksen saaren sataman kunnostamiseksi, ja etsii rahoitusta hankkeen toteuttamiseen. Pitkällä tähtäimellä Metsähallituksen tavoitteena on luoda Säpistä uusi merellisen matkailun helmi Selkämeren kansallispuistoon.

Säpin majakkasaari on yksi Selkämeren kansallispuiston pääkohteista

Yksi Selkämeren kansallispuiston arvokkaimmista ja mielenkiintoisimmista kohteista on Säpin majakkasaari Luvialla. Säpin majakkamiljöö ja siihen kytkeytyvä luotsiasema muodostavat hyvin säilyneen ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, jolla on potentiaalia majakkamatkailun näkökulmasta. Myös luonnoltaan Säppi on poikkeuksellisen rikas: sen perinnemaisemat, merenrantaniityt ja metsät ovat edustavia ja tarjoavat elinympäristön monille harvinaisille lajeille.

Selkämeren kansallispuiston täyttäessä 1.7.2015 neljä vuotta, Säpin majakkasaari on yksi keskeisimmistä puiston kehittämiskohteista. Saaren matkailumahdollisuuksien parantamiseksi sekä luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseksi tarvitaan vielä paljon työtä. Tällä hetkellä työtä tehdään monin eri tavoin.

Kansainväliset vapaaehtoiset työskentelevät luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseksi

Säpissä järjestetään kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri 23.6. – 7.7. saaren luonto- ja kulttuuriarvojen tilan ja matkailukäytön mahdollisuuksien parantamiseksi. Leirin järjestävät Metsähallitus ja Kansainvälinen Vapaaehtoistyö ry (KVT). Metsähallitus tarjoaa leirin puitteet ja vastaa töiden ohjauksesta. KVT ry on hankkinut leirille yhteensä 10 vapaaehtoista Espanjasta, Ranskasta, Tšekistä, Iso-Britanniasta, Venäjältä ja Hong Kongista. Lisäksi mukana leiriyhteistyössä on saaressa toimivien yhdistysten aktiiveja.

Leirillä raivataan umpeenkasvaneita perinneympäristöjä ja niitetään majakkapihan niittyjä, rakennetaan saaren historiasta kertova Alfredinpolku ja kävijöiden liikkumista helpottavia portteja laidunaitoihin. Lisäksi kunnostetaan majakkamiljöön rakennuksia, mm. majakkamestarin talon kattoa. Töiden lisäksi leiriläiset pääsevät tutustumaan Selkämeren kansallispuiston sekä Säpin luontoon ja historiaan.

Majakan kävijäturvallisuutta parannetaan

Matkailijoita Säpin saarelle houkuttelee monipuolisen luonnon ohella erityisesti 1870-luvulta peräisin oleva, hyvin säilynyt majakkamiljöö. Yleisön kiinnostus majakoita kohtaan on lisääntynyt, mikä näkyy myös majakkamatkailussa.

Liikennevirasto suoritti viime syksynä Säpin majakassa turvallisuustarkastuksen osana laajempaa majakoiden kävijäturvallisuuden parantamiseen liittyvää projektia. Säpin majakassa tarpeellisiksi todetuista korjauksista välttämättömimmät ja kiireellisimmät on tehty, ja yleisövierailut majakassa ovat mahdollisia. Korjauksia jatketaan vielä myöhemmin.” kertoo aluepäällikkö Marko Reilimo Liikennevirastosta.

Majakkavierailulle pääsee opastetusti. Tänä kesänä majakassa on mahdollista vierailla Säppiin opastettuja retkiä järjestävien yrittäjien matkassa. Metsähallituksen kanssa yhteistyösopimuksen tehneet ja kestävän luontomatkailun periaatteisiin sitoutuneet yrittäjät löytyvät Selkämeren kansallispuiston verkkosivulta.

Matkailun pullonkaulana satama

Vuonna 2014 Säpissä vieraili noin 4 000 kävijää huolimatta siitä, että kävijöille on rakennettu vasta välttämättömimmät palvelut. Metsähallitus jatkaa kävijäpalveluiden kehittämistä, mutta suurimpana haasteena Säpin matkailullisessa kehittämisessä on saaren iäkäs satama. Se on rakennettu aikanaan majakan tarpeisiin, eikä satama nykykunnossaan voi vastaanottaa kasvavia matkailijamääriä. Myös alueen meriturvallisuuden näkökulmasta satama kaipaa kunnostusta. Metsähallitus on laatinut suunnitelman ja jättänyt Aluehallintovirastoon lupahakemuksen sataman kunnostamiseksi. Rahoitusta työhön ei vielä ole.

Hankkeen toteuttaminen on keskeistä niin turvallisuuden kuin alueen luontomatkailun kehittymisen kannalta. Sataman kunnostaminen mahdollistaa kävijämäärien hallitun kasvun Säpissä, mutta sataman vaikutukset säteilevät myös laajemmalle Selkämeren retkisatamien verkoston parantuessa. Sataman kunnostuksen toteutuessa Säpillä on potentiaalia muodostua uudeksi merellisen matkailun helmeksi Satakunnan rannikolla ja edesauttaa matkailutulon lisääntymistä alueella.” visioi projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki Metsähallituksesta.

Keskimäärin Suomen kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle noin 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin sijoitettua euroa kohti.

Hankerahoituksesta voimaa Säpin kehittämistä koskevaan yhteistyöhön

Säpin luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseksi sekä saaren kehittämiseksi vetovoimaiseksi matkailukohteeksi tarvitaan useiden eri toimijoiden yhteistyötä. Saaressa toimii useampia yhdistyksiä ja se on myös matkailuyrittäjien ja eri viranomaisten toiminnan kannalta tärkeä kohde. Metsähallitukselle on myönnetty kesäkuussa hankerahoitusta Säpin kehittämiseen liittyvään yhteistyöhön kahden eri hankkeen puitteissa.

Satakuntaliiton myöntämän maakunnan kehittämisrahan turvin Säppi merellisen matkailun helmeksi -hankkeessa neuvotellaan rahoitusta saaren sataman kunnostamiseen sekä sovitaan yhdessä Säpin toimijoiden kanssa askelmerkeistä saaren matkailun kehittämisessä. Leader Karhuseutu ja Ravakka ovat myöntäneet rahoitusta Samassa veneessä Selkämerelle -hankkeelle, jonka yhteydessä Säpin kansainvälinen vapaaehtoisleiri toteutetaan. Hankkeessa toteutetaan viidellä Selkämeren kansallispuiston kohteella kiireellisiä hoito- ja kunnostustoimia sekä käynnistetään paikallistason yhteistyö kohteiden toimijoiden kanssa. Leader Pohjois-Satakunta tekee päätöksen hankkeen rahoittamisesta yhden kohteen osalta elokuussa.

Lähde: Metsähallitus
Kuva: Säpin majakkapiha / Minna Uusiniitty-Kivimäki / Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika