Ulkoilma 5.6.2014

Valtioneuvosto hyväksyi tänään asetuksen, jolla perustettiin yhdeksän luonnonsuojelualuetta pääosin Saimaan alueelle. Suojelualueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon. Niiden perustamisessa luonnonsuojelualueiksi on kyse näiden jo aiemmilla päätöksillä luonnonsuojelutarkoituksiin varattujen alueiden suojelun toimeenpanosta.

Alueiden yhteispinta-ala on noin 13 600 hehtaaria. Alueet sijaitsevat pääosin Etelä-Savossa Saimaan järvialueella. Suojeltavien alueiden luonnonarvot ovat mittavat. Ne edustavat Saimaan monimuotoista järvi- ja rantaluontoa, ja valtaosa alueista on myös äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan esiintymisaluetta. Suojelualueiden perustaminen onkin yksi keskeinen toimenpide lajin tulevaisuuden turvaamisessa. Lisäksi suojellaan muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti erityisiä alueita kuten Pihlajaveden kansallismaisema.

Saimaannorpan tulevaisuutta ei turvata puheilla, vaan tarvitaan käytännön tekoja. Perustettavat suojelualueet ovatkin tärkeä askel tämän äärimmäisen uhanalaisen lajin pelastamiseksi. Vuodet ovat kuitenkin olleet norpalle hyvin vaihtelevia, ja lajin suotuisan suojelun tason saavuttaminen vaatii meiltä paljon töitä vielä jatkossakin”, toteaa ympäristöministeri Ville Niinistö.

Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Muuttuneita luonnonympäristöjä tarvittaessa myös ennallistetaan ja perinneympäristöjä hoidetaan. Alueet palvelevat jokamiehenoikeuksien puitteissa myös retkeilyä, luontoharrastusta, tutkimusta ja opetusta. Alueet ovat paikallisille merkittäviä lähivirkistyskohteita ja luovat edellytyksiä Saimaan alueen luontomatkailulle.

Luonnonsuojelualueita koskevat luonnonsuojelulaissa olevat rauhoitussäännökset, joiden mukaan kaiken lainen kasvien, eläinten tai muun luonnon vahingoittaminen on kiellettyä. Valtioneuvosto kuitenkin päätti edellä mainituista säännöksistä poiketen sallia metsästystä noin 95 prosentilla alueiden pinta-alasta. Poikkeuksen mukaan sallittua on hirven, metsäjäniksen, rusakon, teeren ja pyyn metsästys lokakuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana. Aikarajassa on pyritty toisaalta minimoimaan mahdolliset häiriöt ja riskit alueiden muulle käytölle ja suojeluarvoille ja toisaalta varaamaan alueen luonnonolot huomioon ottavalla tavalla riittävän pitkä aika metsästykselle.

Suojelualueiden perustaminen liittyy myös Suomen, Norjan ja Venäjän väliseen yhteistyöhön Fennoskandian Vihreän vyöhykkeen kehittämisestä. Saimaan luonnonsuojelualueet ovat osa Itämereltä Barentsinmerelle ulottuvassa suojelualueiden ketjussa. Vyöhyke koostuu rajan molemmin puolin sijaitsevista luontoarvoiltaan arvokkaista alueista, joita kehitetään näiden kolmen maan yhteistyöllä. Esimerkiksi Saimaan ja Laatokan luonnonsuojelua yhdistää se, että kummassakin järvessä elää jääkauden jälkeen Jäämeren meriyhteydestä eristynyt norppakanta, jotka ovat kehittyneet vuosituhansien aikana omiksi alalajeikseen saimaannorpaksi ja laatokannorpaksi.

Asetus julkaistaan säädöskokoelmassa lähipäivinä ja se tulee voimaan 1.9.2014.

Lähde: Ympäristöministeriö / Kuva: Metsähallitus / Vesa Tikkanen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika