Ulkoilma 25.10.2011

Reiteistä traileiksi – Karjalan kierros luontomatkailun suuntaajana -hanke tähtää Pohjois-Karjalan virkistysreitistöjen ja niihin perustuvan luontomatkailun kehittämiseen. Maakunnan runsaan reittitarjonnan huoltaminen ja ylläpitäminen ovat tuottaneet ongelmia, joten tavoitteena on selvittää vaihtoehdot ja suunnitella pysyvä toimintamalli virkistysreittiverkoston ylläpitämiseen.

Toisena keskeisenä tehtävänä on kartoittaa reitistöjen nykytila ja kehittämistarpeet sekä valita kärkireitit, joille laadittaviin kehittämissuunnitelmiin sisällytetään myös ympäristö- ja turvallisuusasiat. Painopiste on vaellus-, pyöräily-, melonta-, veneily- ja moottorikelkkailu-reitistöissä. Lisäksi mukana ovat maastopyöräily-, koiravaljakko-, ratsastus-, hiihtovaellus-, lumikenkäily- ja mönkijäreitit.

Vuoden 2012 loppuun saakka kestävän hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jossa projektipäällikkönä on 1.11.2010 aloittanut Anne-Mari Tiainen. Hankkeen osatoteuttaja on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, jonka puolelta projektiasiantuntijana toimii Keijo Koskinen.

Reiteistä traileiksi -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke saa rahoitusta myös Pohjois-Karjalan kunnilta. Hankkeeseen osallistuvat omalla rahoitusosuudellaan lisäksi Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Metsähallitus, Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistys ry sekä Pokali ry. Hankkeen kokonaisbudjetti on 255.000 euroa.

Hankkeelle on asetettu sen etenemisen seurantaan ja operatiiviseen ohjaukseen keskittyvä ohjausryhmä. Ohjausryhmän lisäksi hankkeelle on perustettu laajapohjaisempi kehittämisryhmä, joka keskittyy hankkeen sisällölliseen kehittämiseen ja tulosten levittämiseen. Maakunnan reitistöihin liittyvän kehittämistoiminnan laajimpana ja avoimena yhteistyökanavana toimii Pohjois-Karjalan reitistöfoorumi, jonka tarkoituksena on saada aikaan tiivis ja avoin vuoropuhelu matkailutoimijoiden, reittien ylläpitäjien, reittien käyttäjien ja maanomistajien välillä.

Reiteistä traileiksi -käyttäjäkysely

Reiteistä traileiksi -käyttäjäkysely on avattu tänään 25. päivä lokakuuta. Pohjois-Karjalan virkis-tysreitistöjen ja luontomatkailukohteiden käyttäjiltä kerätään tietoa heidän käyttäjäkokemuksis-taan. Reiteistä traileiksi -kyselyn avulla saatuja tietoja käytetään Pohjois-Karjalan virkistysreitis-töjen kehittämiseksi.

Lisätietoja hankkeesta

Reiteistä Traileiksi kysely 2011

Ulkoilun Maailma.fi / Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto {jcomments on}

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika