Ulkoilma 26.5.2014

Ruka-Kuusamon matkailun tavoitteena on kesämatkailun kasvattaminen ja majoituskapasiteetin käyttöasteen parantaminen. Rukan matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueen käyttö on erityisesti kesäaikaan yllättävän vähäistä.

Tuoreimpien kävijälaskentojen mukaan alueella vierailee noin 40 000 kävijää vuosittain. Ottaen huomioon Rukan suuren majoituskapasiteetin sekä muun matkailun palvelutarjonnan nykyisen käyntimäärän nostaminen yli kaksinkertaiseksi pitäisi olla sekä mahdollista että todennäköistä, mikäli alueen reitistöihin sekä markkinointiin voidaan panostaa. Reippaasti Rukalla -hankkeen toimenpiteet perustuvat on Valtavaaran-Pyhävaaran vuonna 2012 valmistuneeseen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Reippaasti Rukalla -hankkeessa kehitetään Rukan ydinalueen retkeilymahdollisuuksia monipuolistamalla retkeilypalveluiden valikoimaa uusilla kohteilla sekä kunnostamalla nykyisiä reittejä ja rakennelmia. Opastusta parannetaan päivittämällä karttoja ja opasteita. Reittitarjontaa monipuolistetaan tekemällä uusi ympärivuotinen reitti Pyhävaaraan, rakentamalla Rukan ympäri kiertävä uusi maastopyöräilyreitti ja yhdistämällä olemassa olevat Rukan huippupolku ja esteetön reitti. Palvelutarjontaa parannetaan Kivilammen taukopaikalla, johon rakennetaan laavu tulipaikkoineen. Hankkeessa myös joko kunnostetaan Karhunkierroksen portaat Saaruassa tai niistä luovutaan kierrättämällä reitti loivempia maastonmuotoja hyväksikäyttäen.

Maastotyöt hankkeessa aloitetaan Pyhävaaran reitin merkinnällä ja reittipohjan raivauksella. Reitin rakentaminen alkaa toukokuun lopussa. Rukan maastopyöräilyreitin työt alkavat kesäkuun lopussa tai heinäkuun loppupuolella. Muut hankkeen toteutustyöt tehdään loppukesän ja syksyn aikana. Hankkeen rakennustyöt tehdään valmiiksi tämän vuoden aikana, joten rakennustöitä on käynnissä Rukan ympäristön reitistöillä läpi kesän pitkälle syksyyn.

Reippaasti Rukalla -hanke käynnistyi maaliskuussa 2014 ja kestää vuoden loppuun. Hankkeen hakija ja hallinnoija on Metsähallituksen luontopalvelut.

Lähde: Metsähallitus / Luontoon.fi / Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika