Ulkoilma 17.11.2016

Metsähallituksen valmistelema Pyhä-Luoston kansallispuiston tulevaa hoitoa ja käyttöä ohjaava suunnitelmaluonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 14.12.2016 asti. Suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla.


Mainos


Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien alueella sijaitsevan Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua sekä puiston käytön tavoitteita ja tulevaa kehittämistä.

Toteutuessaan suunnitelma parantaa luontomatkailun ja retkeilyn mahdollisuuksia luontoarvot ja porotalous huomioon ottaen. Suunnitelmaluonnos muun muassa mahdollistaa uusien talvipyöräilyreittien tekemisen olemassa olevien latureittien viereen sekä maastopyöräilyn Pyhän ja Luoston välillä olemassa olevalla reitillä. Ratsastusreittitoiveisiin vastataan esittämällä Huttujärven tietä myös ratsastusreitiksi.

Noitatunturille on toivottu päivätupaa, ja toteutuessaan suunnitelma mahdollistaa toiveen. Revontulien ja muiden taivaan valojen tarkkailua edistäisi Luostolle esitetty katselupaikka. Tarkoitus on myös edistää kansallispuiston liittämistä kansainväliseen Dark Sky Park -verkostoon.

Suunnittelussa mukana laaja yhteistyöryhmä

Hoito- ja käyttösuunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnitelma-alueen kunnista, viranomaisista, matkailujärjestöstä, paliskunnasta ja paliskuntain yhdistyksestä, metsästys-, kalastus- ja luonnonsuojelujärjestöistä. Kuka tahansa on voinut antaa panoksensa suunnitelmaan yleisötilaisuuksissa ja suorilla yhteydenotoilla Metsähallitukseen.

Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta voi antaa kommentteja 14.12.2016 mennessä. Suunnitelma on nähtävänä Metsähallituksen verkkosivuilla www.metsa.fi/pyhaluostosuunnittelu.

Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö, ja vahvistetun suunnitelman pohjalta kansallispuistoon annetaan uusi järjestyssääntö.

Pyhä-Luoston kansallispuiston maisemat, hyvä saavutettavuus, monipuolinen reitistö ja palveluvarustus houkuttelivat viime vuonna 115 100 käyntiä.

Toimenpiteinä esitetään mm.

*   laji-inventointeja ja -seurantoja
*   ennallistamista
*   arkeologisten kohteiden seurantaa
*   mahdollistamalla uusia talvipyöräily- ja lumikenkäilyreittejä
*   uudistamalla opasteita ja rakenteita
*   mahdollistamalla maastopyöräily Luoston ja Pyhän välillä
*   osoittamalla ratsastusreitti
*   siirtämällä Noitatunturille päivätupa
*   rakentamalla yrittäjätukikohta Huttujärven-Huttuloman maisemaan
*   liittymällä Dark Sky Par -verkostoon ja rakentamalla valoilmiöiden katselupaikka Luostolle

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen


Mainos
xLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika