Ulkoilma 17.11.2016

Metsähallituksen valmistelema Pyhä-Luoston kansallispuiston tulevaa hoitoa ja käyttöä ohjaava suunnitelmaluonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 14.12.2016 asti. Suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla.


Mainos


Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien alueella sijaitsevan Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua sekä puiston käytön tavoitteita ja tulevaa kehittämistä.

Toteutuessaan suunnitelma parantaa luontomatkailun ja retkeilyn mahdollisuuksia luontoarvot ja porotalous huomioon ottaen. Suunnitelmaluonnos muun muassa mahdollistaa uusien talvipyöräilyreittien tekemisen olemassa olevien latureittien viereen sekä maastopyöräilyn Pyhän ja Luoston välillä olemassa olevalla reitillä. Ratsastusreittitoiveisiin vastataan esittämällä Huttujärven tietä myös ratsastusreitiksi.

Noitatunturille on toivottu päivätupaa, ja toteutuessaan suunnitelma mahdollistaa toiveen. Revontulien ja muiden taivaan valojen tarkkailua edistäisi Luostolle esitetty katselupaikka. Tarkoitus on myös edistää kansallispuiston liittämistä kansainväliseen Dark Sky Park -verkostoon.

Suunnittelussa mukana laaja yhteistyöryhmä

Hoito- ja käyttösuunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnitelma-alueen kunnista, viranomaisista, matkailujärjestöstä, paliskunnasta ja paliskuntain yhdistyksestä, metsästys-, kalastus- ja luonnonsuojelujärjestöistä. Kuka tahansa on voinut antaa panoksensa suunnitelmaan yleisötilaisuuksissa ja suorilla yhteydenotoilla Metsähallitukseen.

Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta voi antaa kommentteja 14.12.2016 mennessä. Suunnitelma on nähtävänä Metsähallituksen verkkosivuilla www.metsa.fi/pyhaluostosuunnittelu.

Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö, ja vahvistetun suunnitelman pohjalta kansallispuistoon annetaan uusi järjestyssääntö.

Pyhä-Luoston kansallispuiston maisemat, hyvä saavutettavuus, monipuolinen reitistö ja palveluvarustus houkuttelivat viime vuonna 115 100 käyntiä.

Toimenpiteinä esitetään mm.

*   laji-inventointeja ja -seurantoja
*   ennallistamista
*   arkeologisten kohteiden seurantaa
*   mahdollistamalla uusia talvipyöräily- ja lumikenkäilyreittejä
*   uudistamalla opasteita ja rakenteita
*   mahdollistamalla maastopyöräily Luoston ja Pyhän välillä
*   osoittamalla ratsastusreitti
*   siirtämällä Noitatunturille päivätupa
*   rakentamalla yrittäjätukikohta Huttujärven-Huttuloman maisemaan
*   liittymällä Dark Sky Par -verkostoon ja rakentamalla valoilmiöiden katselupaikka Luostolle

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen


MainosNämä saattavat kiinnostaa sinua

Suomi liputtaa luonnolle ensimmäisenä maana maailmassa Suomesta tulee maailman ensimmäinen maa, jossa luonto saa oman liputuspäivän. Liput liehuvat Suomen luonnon päivänä 26.8.2017. Sisäministeriö on antanut liputusmääräyksen Suomen luonnon päivälle eli elokuun viimeiselle lauantaille 26.8.2017. L...
Taukopaikkoja, norpansuojelua ja maisemanhoitoa – Joutenveden hoito- ja käyttösuunnitelman luo... Metsähallituksen luontopalvelut on julkaissut luonnoksen Joutenveden–Pyyveden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Suunnitelmassa linjataan tavoitteet alueen luontoarvojen ja muiden arvojen suojelemiseksi ja toimenpidetarpeet tavoittei...
Satavuotiaan Mallan luonnonpuiston uusi tunnus kunnioittaa alueen ainutlaatuista luontoa Suomen vanhin luonnonsuojelualue, Mallan luonnonpuisto Enontekiöllä, täyttää 100 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi Malla saa tunnuksen, jossa luonnonpuiston erityislaatuista pohjoista luontoa edustavat harvinainen tunturisiilikäs ja rauhoitettu jäälein...
Pyhä-Luosto tarjoaa ensimmäisenä matkailualueena maksuttoman revontulihälytyksen asiakkailleen Marraskuussa 2018 Pyhä-Luostolla otetaan käyttöön reaaliaikainen Aurora Alert Realtime-revontulihälytysjärjestelmä. Pyhä-Luosto on ensimmäinen matkailualue, joka tarjoaa palvelun maksuttomana kaikille matkailualueella vieraileville asiakkaille. Ainoa...
Mukava ja lähellä – Napapiirin retkeilyalue houkutteli hurjan määrän retkeilijöitä Rovaniemen kyljessä olevalle Napapiirin retkeilyalueelle on helppo tulla, ja viime vuonna sinne tultiinkin ennätysmäisen usein. Retkeilyalueen laskureihin kertyi huimat 85 400 käyntiä. Metsähallitus parantaa alueella retkeilevien palveluja  jälleen t...
Pyhä-Luoston luontokeskus Naavan joulumyyjäisistä kansallispuiston puuviittoja Nyt on mahdollisuus hankkia itselleen pala Pyhä-Luoston kansallispuistoa ja samalla tukea kansallispuiston toimintaa. Kansallispuisto uusii kyltitystään, ja vanhoja puisia viittoja on kaupan Pyhä-Luoston luontokeskus Naavan joulumyyjäisissä sunnuntai...
Saanan portaat puretaan mahdollisimman pian Kilpisjärven Saana-tunturille johtavat huonokuntoiset portaat puretaan. Uusien portaiden rakentamiseen etsitään rahoitusratkaisua. Saanan luoteisrinteen huonokuntoiset portaat joudutaan turvallisuussyistä purkamaan. Purku-urakka aloitetaan mah...
Pyöräilijöiden suosikkireitit kunnostetaan Syötteellä Suositut maastopyöräreitit Syötteen kansallispuistossa ja sen läheisyydessä kunnostetaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Luvassa on myös kaksi uutta reittiä. Tavoitteena on saada pyöräilijöille hyvin opastetut reitit, jotka kestävät aikaa ja ovat myös ...
Yli 10 000 historiakohdetta julkaistu retkeilijöiden iloksi Retkikartta.fi-palvelussa Metsähallitus on julkaissut suositussa Retkikartta.fi-palvelussa valtion monikäyttömetsien kulttuuriperintöinventointihankkeessa kartoitetut yli 10 000 historiakohdetta. Inventoinnista on myös tehty kirja, joka johdattaa lukijansa metsien kätköissä o...
Teijon kansallispuiston palvelut kehittyvät Metsähallitus vuokraa Teijon kansallispuiston luontokeskuksen yrittäjälle 1.3.2017 alkaen. Sopimus mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen Teijon kansallispuiston sydämessä. Teijon kansallispuiston luontokeskus vuokrat...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika