Ulkoilma 17.11.2016

Metsähallituksen valmistelema Pyhä-Luoston kansallispuiston tulevaa hoitoa ja käyttöä ohjaava suunnitelmaluonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 14.12.2016 asti. Suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla.


Mainos


Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien alueella sijaitsevan Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelua sekä puiston käytön tavoitteita ja tulevaa kehittämistä.

Toteutuessaan suunnitelma parantaa luontomatkailun ja retkeilyn mahdollisuuksia luontoarvot ja porotalous huomioon ottaen. Suunnitelmaluonnos muun muassa mahdollistaa uusien talvipyöräilyreittien tekemisen olemassa olevien latureittien viereen sekä maastopyöräilyn Pyhän ja Luoston välillä olemassa olevalla reitillä. Ratsastusreittitoiveisiin vastataan esittämällä Huttujärven tietä myös ratsastusreitiksi.

Noitatunturille on toivottu päivätupaa, ja toteutuessaan suunnitelma mahdollistaa toiveen. Revontulien ja muiden taivaan valojen tarkkailua edistäisi Luostolle esitetty katselupaikka. Tarkoitus on myös edistää kansallispuiston liittämistä kansainväliseen Dark Sky Park -verkostoon.

Suunnittelussa mukana laaja yhteistyöryhmä

Hoito- ja käyttösuunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluvat edustajat suunnitelma-alueen kunnista, viranomaisista, matkailujärjestöstä, paliskunnasta ja paliskuntain yhdistyksestä, metsästys-, kalastus- ja luonnonsuojelujärjestöistä. Kuka tahansa on voinut antaa panoksensa suunnitelmaan yleisötilaisuuksissa ja suorilla yhteydenotoilla Metsähallitukseen.

Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta voi antaa kommentteja 14.12.2016 mennessä. Suunnitelma on nähtävänä Metsähallituksen verkkosivuilla www.metsa.fi/pyhaluostosuunnittelu.

Suunnitelman vahvistaa ympäristöministeriö, ja vahvistetun suunnitelman pohjalta kansallispuistoon annetaan uusi järjestyssääntö.

Pyhä-Luoston kansallispuiston maisemat, hyvä saavutettavuus, monipuolinen reitistö ja palveluvarustus houkuttelivat viime vuonna 115 100 käyntiä.

Toimenpiteinä esitetään mm.

*   laji-inventointeja ja -seurantoja
*   ennallistamista
*   arkeologisten kohteiden seurantaa
*   mahdollistamalla uusia talvipyöräily- ja lumikenkäilyreittejä
*   uudistamalla opasteita ja rakenteita
*   mahdollistamalla maastopyöräily Luoston ja Pyhän välillä
*   osoittamalla ratsastusreitti
*   siirtämällä Noitatunturille päivätupa
*   rakentamalla yrittäjätukikohta Huttujärven-Huttuloman maisemaan
*   liittymällä Dark Sky Par -verkostoon ja rakentamalla valoilmiöiden katselupaikka Luostolle

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen


MainosNämä saattavat kiinnostaa sinua

Hyvinvointia ja onnellisuutta pitkäksi aikaa Pyhä-Luoston kansallispuistosta Juuri valmistuneen kävijätutkimuksen mukaan Pyhä-Luoston kansallispuistossa käynti lisäsi kävijöiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vaikutukset myös säilyivät pitkään. Kansallispuistossa käynnistä saatu terveyshyöty arvioitiin satojen eurojen arv...
Vallisaaren kesä on toimintaa täynnä Vallisaareen on tulossa toimelias kesä ja saari palveluineen toivottaa matkailijat jälleen tervetulleeksi. Vallisaaressa katsotaan samalla kohti tulevaa: Vallisaaren kehittäminen pyörähtää näkyvästi käyntiin elokuussa alkavalla vesihuoltoverkoston ra...
Talkoolaisia haetaan Martimoaavan upealle suoalueelle Simossa ja Keminmaalla sijaitsevalle upealle Martimoaavan suoalueelle etsitään vapaaehtoisia nauttimaan pohjoisen keväästä ja tekemään konkreettisia tekoja soidensuojelun ja retkeilyn edistämiseksi. Nyt on mahdollisuus lähteä rangerin matkaan - tarjo...
Punainen tupa ja Suolistaipaleen autiotupa taas asiakkaiden käytössä Inarijärvellä Inarijärven historiallisesti arvokkaat autiotuvat: Punainen tupa (Kaikunuora) ja Suolistaipale ovat jälleen retkeilijöiden käytössä. Mittavat peruskorjaukset saatiin valmiiksi ennakoidussa aikataulussa. Peruskorjausten ansiosta tuvat palvelevat retke...
Metsähallituksen riippusiltojen tarkastuksessa ei havaittu suuria puutteita Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevien riippusiltojen tarkastukset on saatu päätökseen. Kaksi kolmasosaa silloista oli hyväkuntoisia, vajaa yksi kolmasosa keskinkertaisessa kunnossa ja yksi silta todettiin huonokuntoiseksi. Selvityksen...
Joulukuusiluvan voi ostaa kännykällä Pohjoissuomalaiset voivat hankkia joulukuusen helposti ja edullisesti valtion mailta. Joulukuusiluvan voi ostaa kännykällä. Metsähallituksen palvelu on käytössä Lapin ja Pohjanmaa-Kainuun (entisen Oulun läänin) alueilla. Kuusenhakuluvan hinta on 4...
Metsähallituksen Lapin luontopalvelut sai Pidä Lappi Siistinä ry:n Kultainen luuta -ympäristötekopal... Pidä Lappi Siistinä ry on lähes vuosittain jakanut Kultainen luuta -ympäristötekopalkinnon huomionosoituksena merkittävästä tai pitkäjänteisestä työstä Lapin ympäristön hyväksi. Tämänvuotisen Kultaisen luudan saa Metsähallituksen Lapin luontopalvelu...
Mukava ja lähellä – Napapiirin retkeilyalue houkutteli hurjan määrän retkeilijöitä Rovaniemen kyljessä olevalle Napapiirin retkeilyalueelle on helppo tulla, ja viime vuonna sinne tultiinkin ennätysmäisen usein. Retkeilyalueen laskureihin kertyi huimat 85 400 käyntiä. Metsähallitus parantaa alueella retkeilevien palveluja  jälleen t...
Metsähallitus kunnostaa Evon tieverkostoa Neljännes Evon yli 200 kilometriä käsittävästä tieverkosta hoitosorastetaan. Työt aloitetaan tänä syksynä ja ne jakautuvat useammalle vuodelle. Sorastusta ja peruskorjausta varten Metsähallitus Metsätalous Oy teettää mursketta Ryynhuhdassa Kurhila-Ev...
Suomen Latu: Metsähallituksen tulee pysyä yhtenäisenä Suomen Latu pitää tärkeänä, että Metsähallitus pysyy organisaatiomuutoksessa yhtenäisenä. Suomen Ladun kannanotossa korostetaan, että viranomaistehtävien ja metsätalouden tulee pysyä jatkossakin samassa organisaatiossa. Suomen Latu pitää tärkeänä, e...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika