Ulkoilma 27.8.2013

Pyhä – Luoston alueen ympärivuotisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen- hankkeen rakentamistyöt aloitetaan Pyhätunturilla ja Luostolla. Hankkeessa kunnostetaan olemassa olevia reittejä, rakennetaan uutta latureittiä, rakennetaan taukotupa ja liiteri sekä lasten leikkipaikka.

Pyhätunturilla kunnostetaan ja levennetään Lupon latureittiä ja reitille rakennetaan myös taukotupa sekä invapuucee/ liiterirakennus, kunnostetaan ulkoilureitti välillä Luontokeskus Naava – kansallispuiston raja sekä rakennetaan Pyhätunturin läheisyydessä sijaitsevan Pyhäjärven ympärille uusi latureitti Soutajan puolelle. Luostolla kunnostetaan Ukkoluoston portaiden reittiä, Luosto – Ukkoluosto liikuntareittiä sekä Luoston ampumaradan latupohjia.  Pyhätunturille rakennetaan leikki- ja liikuntapuisto Luontokeskus Naavan läheisyyteen ja Luostolle lasten leikkipaikka kylpylähotellin läheisyyteen. Hankkeessa toteutetaan myös Pyhätunturin ja Luoston palvelukohteiden opasteiden uusiminen.

Hanketta koordinoi Lapin ELY- keskus ja se toteutetaan yhteistyössä Kemijärven kaupungin, Pelkosenniemen ja Sodankylän kuntien sekä Pyhä- Luosto Matkailuyhdistys Ry:n kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio 70 %:n osuudella, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Sodankylä yhteensä 20 %:n osuudella sekä Pyhä – Luosto Matkailuyhdistys ry 10 %:n osuudella.

Hanke toteutetaan kokonaisurakalla ja urakoitsijaksi on valittu Napapiirin Kuljetus Oy. Urakoitsija on aloittanut työt valmistelevilla töillä Pyhätunturin kohteilla. Ensimmäisinä kohteina toteutetaan leikki- ja liikuntapuiston rakentaminen Pyhätunturille, kunnostetaan ulkoilureitti luontokeskuksesta kansallispuiston rajalle sekä toteutetaan Soutajan latureitin maansiirtotyöt. Urakka valmistuu lokakuun 2014 loppuun mennessä.

Töiden valmistuttua Lapin ELY- keskus luovuttaa tehdyt reitit ja rakenteet Kemijärven kaupungille sekä Sodankylän ja Pelkosenniemen kunnille ja Metsähallitukselle, jotka vastaavat valmiiden reittien ja rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Lapin ELY- keskus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika