Rakennamme uutta! Uusi Ulkoilma avautuu alkuvuodesta 2022.

Ulkoilma 13.10.2014

Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustetaan luonnonsuojelualueita erityisesti soiden turvaamiseksi. Alueet ovat valtion omistuksissa ja niiden suojelusta on päätetty jo aikaisemmin suojeluohjelmien yhteydessä. Keskustelu paikallisten toimijoiden – maakuntaliiton, kuntien sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen – kanssa on tärkeää alueita koskevia säädöksiä valmisteltaessa. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnoksen, joka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Suunniteltuja suojelualueita on yhteensä 43 ja niiden yhteispinta-ala on noin 21 000 hehtaaria. Alueet sijaitsevat Haapajärvellä, Haapavedellä, Kärsämäessä, Merijärvellä, Oulaisissa, Pyhäjärvellä, Pyhännässä, Sievissä, Siikalatvalla ja Ylivieskassa. Lisäksi yksi alue ulottuu Limingan kunnan ja toinen Kajaanin kaupungin alueelle.

Suurin osa kohteista on vanhastaan valtion omistuksessa olleita, Metsähallituksen hallinnoimia alueita. Lisäksi valmistelussa on mukana eri luonnonsuojeluohjelmien toteutuksen myötä valtion omistukseen maakaupoin tai maanvaihdoin siirtyneitä alueita. Säädösvalmistelu ei koske yksityismaita.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla suojellaan pääosin soita. Suurin yksittäinen alue on yli 10 000 hehtaarin laajuinen Venenevan–Tuulisuon aapasuokokonaisuus, joka perustetaan Pelson luonnonpuiston viereen Siikalatvan ja Limingan kuntien alueelle. Toinen merkittävä, erityisesti suolinnuston suojelukohteena tunnettu alue on Haapaveden lintuvedet ja suot. Kohde on osa kansainvälistä Ramsar-kosteikkoverkostoa. Lisäksi se kuuluu kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin (IBA-verkosto).

Soiden ohella mukana on myös metsiensuojelukohteita. Perustettavilla alueilla toteutetaan soidensuojeluohjelmaa, rantojensuojeluohjelmaa, lehtojensuojeluohjelma, lintuvesien suojeluohjelmaa, vanhojen metsien suojeluohjelma ja Natura 2000 -verkoston suojelua.

Suunnitteilla olevat suojelualueet kattavat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan maapinta-alasta noin 0,6 prosenttia. Uusien suojelualueiden perustamisen jälkeen maakunnan pinta-alasta olisi suojeltu yhteensä 4,2 prosenttia. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla on tarkoitus lähivuosina perustaa yhteensä 80 600 hehtaaria uusia suojelualueita.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä, kuten metsästystä, määrittää luonnonsuojelulaki. Lain soveltamisessa otetaan huomioon palaute, jota saadaan keskusteluissa paikallisten tahojen kanssa ja lausuntokierroksella.
Luonnonsuojelulain mukaan metsästys on pääsääntöisesti kielletty Etelä-Suomessa sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla, joihin suunnitellut alueet pääasiassa sijoittuvat. Pohjoisen luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti sallittu. Esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti on kuitenkin mahdollista Metsähallituksen luvalla kaikilla perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Metsästyksen laajemmasta sallimisesta voidaan tehdä poikkeuksia tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Säädösvalmisteluun liittyvissä keskusteluissa muun muassa selvitetään näiden poikkeusten tarvetta ja mahdollisuuksia. Alueilla on jatkossakin mahdollista liikkua, marjastaa ja sienestää.
Pohjois-Pohjanmaalle perustettavat uudet suojelualueet

Luonnonsuojelualueita myös muualle Suomeen

Koko maahan on lähivuosien aikana tarve perustaa noin 670 000 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Lisäksi eräitä olemassa olevia alueita on tarkoitus laajentaa.

Tähän mennessä luonnonsuojelualueita on perustettu Suomussalmen, Varsinais-Suomen ja Saimaan alueilla sekä valmisteltu Itä-Lapissa. Pinta-alaltaan suurin osa lähivuosien aikana perustettavista luonnonsuojelualueista sijaitsee Pohjois-Suomessa. Keskustelut paikallisten toimijoiden kanssa ovat osa säädösvalmistelua kaikilla alueilla.

Lähde: Ympäristöministeriö

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika