Ulkoilma 26.11.2013

Haaparannan Kukkolankosken upeissa talvimaisemissa pidettiin kansainvälinen työpaja, jossa pääkeskusteluaiheena oli yhteistyö Perämerellä sijaitsevan kahden merellisen kansallispuiston välillä. Työpajaan osallistui ruotsalaisen Haaparannan saariston kansallispuiston ja suomalaisen Perämeren kansallispuiston edustajistoa. Työpajan toteuttaminen oli ensimmäinen askel rajat ylittävään luonnonsuojeluyhteistyöhön Perämeren alueella.

Kahden päivän aikana kansallispuistoja hallinnoivien tahojen henkilökunta Ruotsin Norrbottenin läänihallituksesta sekä Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluista vertaili puiston välisiä yhtenäisyyksiä ja eroja puistojen hallinnoinnissa ja palveluiden ylläpidossa. Päivien aikana keskusteltiin muun muassa käyntimääristä, luonnonhoitotoimenpiteistä, puistojen järjestyssäännöistä sekä yritysyhteistyöstä. Lisäksi työpajassa keskusteltiin voitaisiinko tulevaisuudessa saada aikaan yhteisiä projekteja. Työpaja päättyi positiivisiin ajatuksiin tulevan yhteistyöhön kannalta: innokkuutta hyvien käytänteiden vaihtamiseen myös jatkossa löytyi molemmilta puolelta rajaa.

Työpaja järjestettiin osana kansainvälistä Cross-Border Co-operation of National Parks of Bothnian Bay hanketta, jonka tarkoitus on luoda perusta kansallispuistojen väliselle yhteistyölle. Hanke on vuoden kestävä, Metsähallituksen luontopalveluiden koordinoima yhteistyöhanke, jota rahoittavat EU:n aluekehitysrahaston Interreg IV A pohjoinen -rahoitusohjelma, Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut, Norrbottenin lääninhallitus sekä Haaparannan ja Tornion kaupungit.

Hankkeen nettisivut www.metsa.fi/cbcbothnianbay

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika