Ulkoilma 4.11.2015

Patvinsuon suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on julkaistu ja lausuntopyyntö on lähetetty keskeisille sidosryhmille. Myös muut ryhmät sekä yksityiset henkilöt voivat antaa suunnitelmasta palautetta 30.11.2015 saakka.

Suunnitelman tavoitteena on turvata suunnittelualueen luonto- ja kulttuuriperintöarvot sekä lisätä kestävän luontomatkailun ja retkeilyn edellytyksiä. ”Patvinsuon kansallispuiston uudessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään mm. parannuksia retkeilijöiden palveluihin sekä parannetaan opastusviestintää. Suomulle on suunnitteilla pysäköintialue matkailuautolla ja matkailuvaunulla liikkuvia kävijöitä varten ja Suomunkierrolla retkeileviä varten on suunnitelmassa esitetty uutta laavua Pokkaniemeen olemassa olevan tulipaikan yhteyteen. Uudet palvelurakenteet on suunniteltu saadun asiakaspalautteen pohjalta. Nykyiset palvelurakenteet ja reitit pyritään pitämään hyvässä kunnossa ja reittien kestävöintiä tehdään tarpeen mukaan. Retkeilijät arvostavat Patvinsuon hiljaisuutta ja erämaisuutta. Suunnitelman linjaukset tukevat näitä arvoja”, kertoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Tommi Kinnunen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen erilaisia hoidon ja käytön tarpeita sekä eri käyttäjäryhmien tavoitteita. Siksi paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden huomioiminen on keskeisessä osassa alueiden hoitoa ja käyttöä suunniteltaessa. Tavoitteena on kaikkien paikallisten toimijoiden ja käyttäjäryhmien sitoutuminen yhdessä tehtyihin linjauksiin. Suunnitelman tekemisestä vastaa Metsähallituksen luontopalveluiden asiantuntijoista koottu suunnitteluryhmä ja ryhmän työtä tukee keskeisistä sidosryhmistä koottu yhteistyöryhmä.

Patvinsuon kansallispuiston lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat Koskutkankaan, Oinasvaaran, Pönttövaara–Pahkavaaran ja Ritosärkän alueen vanhojen metsien Natura 2000 -alueet. Suunnittelualueeseen kuuluu myös yksityismaita, joiden osalta suunnitelma on suositusluonteinen.

Lausuntokierroksen jälkeen suunnitelma viimeistellään ja lähetetään ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Yhteenveto lausunnoista ja palautteista sekä Metsähallituksen niihin antamista vastineista ja mahdollisista ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista kirjoitetaan suunnitelman liitteeksi.

Tutustu suunnitelmaan

Lausunnot ja palautteet pyydetään toimittamaan Metsähallituksen kirjaamoon viimeistään 30.11.2015, kirjaamo(at)metsa.fi tai postitse Metsähallitus, Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Lähde: Metsähallitus

Nämä saattavat kiinnostaa sinua

Uusi ulkoilukartta Pohjois-Karjalan kansallispuistoista Pohjois-Karjalan suosituimmista retkeilyalueista on ilmestynyt uusi ulkoilukartta Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi. Yksityiskohtaisten maastotietojen lisäksi kartalle on merkitty retkeilyreitit, hiihtoladut ja kelkkareitit, retkeilyrakenteet, ruokai...
Taukopaikkoja, norpansuojelua ja maisemanhoitoa – Joutenveden hoito- ja käyttösuunnitelman luo... Metsähallituksen luontopalvelut on julkaissut luonnoksen Joutenveden–Pyyveden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Suunnitelmassa linjataan tavoitteet alueen luontoarvojen ja muiden arvojen suojelemiseksi ja toimenpidetarpeet tavoittei...
Onni löytyy ulkoa – kansallispuistosta Elinvoimaisuus ja onnellisuus kohenevat retkillä Suomen kansallispuistoihin ja muihin laadukkaisiin luontokohteisiin, osoittaa Metsähallituksen tänään julkaistu selvitys. Kävijöiden kokemia luontoilun psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä vaikutuksia e...
Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos lausuntokierrokselle Metsähallituksen valmistelema Pyhä-Luoston kansallispuiston tulevaa hoitoa ja käyttöä ohjaava suunnitelmaluonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 14.12.2016 asti. Suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuil...
Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on nyt hyväksytty – retkeily Mallalla jatkuu... Maamme luoteisimmassa osassa, Enontekiön Kilpisjärvellä, sijaitsevan Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on hyväksytty. Metsähallituksen valmistelema suunnitelma pyrkii sovittamaan yhteen alueeseen liittyvät osin vastakkaiset ja ristiri...
Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin luonnonsuojelualueita – paikalliset sidosryhmät mukana valmistelussa... Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin perustetaan luonnonsuojelualueita erityisesti soiden turvaamiseksi. Alueet ovat valtion omistuksissa ja niiden suojelusta on päätetty jo aikaisemmin suojeluohjelmien yhteydessä. Keskustelu paikallisten toimijoiden – maak...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika