Ulkoilma 5.10.2015

Kesäkuussa auenneen Örön linnakesaaren käyntimäärä täytti odotukset. Saaristomeren kansallispuistoon liitetyllä saarella on tänä vuonna käynyt 24 000 ihmistä tutustumassa sen kiehtovaan luontoon ja sotahistoriaan. Saarella on keväästä alkaen ollut töissä 20-40 henkeä, ja käynnistyneet rakennushankkeet työllistävät paikallista väkeä ympäri talven. Charter- ja taksiveneyrittäjien asiakasmäärät ovat moninkertaistuneet Örön avautumisen myötä. Yhteysalusliikenteen jatko on välttämätöntä saaren matkailukäytön ja sen myötä sen paikallistaloudellisten vaikutusten kasvulle.


Mainos


Merivoimien satavuotinen läsnäolo saarella päättyi viime vuodenvaihteessa. Kesäkuussa saaresta vastaava Metsähallituksen luontopalvelut avasi siellä 55-paikkaisen venesataman sekä ravintolan, retkeilymajan, vuokrattavat pikkutalot ja asunnot. Saarella on vieraillut noin 4 000 venekuntaa, ja opastetuille retkille on osallistunut noin 5 000 vierasta. Örössä on vierailtu myös yhteysaluksella sekä charter- ja taksiveneillä.

Saaristomatkailun haasteita ovat yleensä pirstaleisuus ja saavutettavuus. Örössä kyetään riittävän suuriin volyymeihin, ja yhteysaluksen ja charter- ja taksiveneiden ansiosta myös veneettömät pääsevät saarelle. Hyvät majoitustilat mahdollistavat matkailukauden pidentämisen”, sanoo toimitusjohtaja Herrick Ramberg Skärgårdskompanietista, joka vastaa Örön majoitus-, ravitsemus- ja satamaliiketoiminnasta.

Saarelle hotelli, rantasauna ja maalämpöjärjestelmä

Örö saatiin erittäin lyhyessä ajassa muutettua linnakesaaresta saaristomatkailukohteeksi. Kehittämis- ja rakennustöitä on kuitenkin vielä edessä, jotta Öröstä saadaan kehitettyä kansainvälisen matkailun kriteerit täyttävä luontomatkailukeskus.

Nyt alkavat rakennustyöt 12 tuuman kasarmialueella vanhan miehistökasarmin muuttamiseksi kasarmihotelliksi. Näin saaren majoituskapasiteetti nousee sadasta sataanviiteenkymmeneen vuodepaikkaan. Kasarmihotellin kuten muidenkin rakennusten korjauksissa vanhojen talojen ulkonäkö säilytetään entisellään tai niitä palautetaan vuosikymmenien takaiseen asuun. Rantasauna, saaren ainoa uudisrakennus, on rakenteilla sataman yhteyteen”, kertoo projektipäällikkö Jouko Högmander Metsähallituksen luontopalveluista.

Kansallispuistossa kannetaan erityistä huolta luonnon säilymisestä vilkkaasta matkailukäytöstä huolimatta: Uusi jäteveden puhdistamo valmistuu talven aikana, ja öljylämmityksestä siirrytään maalämmön käyttöön. Saaren monipuolinen polkuverkosto yhdessä mukulakiviteiden, maineikkaiden Pitkän Ikävän ja Lyhyen Ikävän kanssa ohjaa ihmisten kulkua niin, että maaston kulumiselta vältytään.

Örö vahvistaa saaristomatkailun kasvupotentiaalia

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa halutaan lisätä matkailun työpaikkoja, ja Merellinen saaristo -kasvuohjelmassa aiotaan kehittää saaristomatkailua ja sen matkailutuotteita. Örön matkailukäyttö tukee näitä tavoitteita erinomaisella tavalla, ja se parantaa myös laajemmin koko matkailualueen vetovoimaa.

Hyvät liikenneyhteydet, kuten säännöllinen yhteysalusliikenne, ovat kuitenkin välttämättömät saaren matkailukäytölle, jonka kasvun myötä kasvavat myös myönteiset paikallistaloudelliset vaikutukset. Yhteysalusliikenne tarvitaan mm. raskaille kuljetuksille, joita ilman matkailupalvelut eivät toimi. Myös jätteet ja rakennusmateriaalit kulkevat yhteysaluksella.

Lähde: Metsähallitus


Mainos
xLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika