Ulkoilma 5.9.2012


Kirja on ostettavissa Editalta tai ladattavissa Ymparisto.fiistä.

Ympäristöministeriö on tänään julkistanut oppaan Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Julkaisu ei tuo muutoksia jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen on koottu tietoa nykyisestä oikeuksia koskevasta lainsäädännöstä. Julkaisu on suunnattu erityisesti viranomaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön.

Teos perehdyttää jokamiehenoikeuksiin niin niiden käyttäjien kuin maankäytön ja maanomistajan näkökulmasta. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi toisen alueella toimimisesta ulkoilun, luonnontuotteiden keräämisen sekä liikuntaharrastusten näkökulmasta. Jokamiehenoikeuksia on peilattu myös nykyään suosittuihin harrastuksiin, kuten kiipeilyyn ja geokätköilyyn.

Julkaisuun on koottu kiinnostavimpia oikeustapauksia, jotka liittyvät jokamiehenoikeuksiin. Lisäksi julkaisussa esitellään hyviä käytäntöjä, joilla ristiriitatilanteita voi välttää. Moniin jokamiehenoikeuteen ja toisen maalla toimimiseen liittyviin kysymyksiin ei voida antaa yksiselitteistä ratkaisua. Oppaassa myös selvennetään asiaa koskevat keskeisimmät käsitteet.

Ministeri Niinistö: jokamiehenoikeudet arvokas asia

Oppaan julkistamistilaisuudessa puhunut ympäristöministeri Ville Niinistö arvostaa kovasti jokamiehenoikeuksia: ”Olen aina pitänyt jokamiehenoikeuksia hienona oikeusperinteenä, enkä aio ministerinä ryhtyä asettamaan niihin rajoituksia. Suomessa on hieno ja arvokas luonto, josta kaikkien pitäisi saada nauttia tasavertaisesti. Se on tärkeää myös ihmisten luontosuhteen ja ympäristön arvostamisen kannalta.

Ministeri Niinistö korostaa, että jokamiehenoikeuksien käyttäjän on liikuttava maastossa luontoa ja kanssaihmisiä kunnioittaen. ”On selvää, että toisten kotirauhaa ei saa häiritä. Omaa järkeä pitää tietysti osata käyttää. Varpuja ei saa holtittomasti talloa eikä mennä toisen pihapiiriin. Nykyinen lainsäädäntö antaa jo mahdollisuuden rajoittaa häiriöitä riittävästi.

Merkitystä etenkin virkistyskäytölle

Ilman jokamiehenoikeuksia ihmisten toiminta ja liikkuminen rajoittuisivat yleisille alueille, teille ja omalle maalle. Luonnossa liikuttaessa jokamiehenoikeudet ovat tärkeitä etenkin taajamien ulkopuolella. Jokamiehenoikeuksilla on merkitystä erityisesti luonnon virkistyskäytölle, luontaiselinkeinoille ja luontomatkailulle.

Jokamiehenoikeus mielletään perinteisesti oikeudeksi liikkua ja oleskella tilapäisesti sekä hyödyntää eräitä luonnontuotteita toisen alueella ilman maanomistajan suostumusta. Laajassa merkityksessä jokamiehenoikeuksista puhutaan silloin, kun viitataan kaikkeen sellaiseen toisen alueella tapahtuvaan toimintaan, johon ei vaadita maanomistajan suostumusta, viranomaisen myöntämää lupaa tai joka ei muutoin ole kiellettyä.

Ympäristöministeriö teki julkaisun laaja-alaisessa yhteistyössä muun muassa Ulkoilufoorumin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton ja Metsähallituksen kanssa. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot keskeisiltä tahoilta. Työn pohjaksi ympäristöministeriö teetti selvityksen Jokamiehenoikeuksien toimivuus.

Julkaisua Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella voi ostaa Editasta.

Ympäristöministeriön julkaisu Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=418505&lan=fi&clan=fi

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Valtion ympäristöhallinto

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika