Ulkoilma 28.2.2013

Metsähallitus on ryhtynyt selvittämään neljän kansallispuiston perustamisedellytyksiä. Ympäristöministeri Ville Niinistö linjasi marraskuussa, että ympäristöministeriö tilaa Metsähallituksen luontopalveluilta selvitykset Salon Teijosta, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon rajamailla sijaitsevasta Etelä-Konnevedestä, Pohjois-Pohjanmaalle ja osin Kainuuseen sijoittuvasta Olvassuosta sekä Lapin Käsivarren suurtuntureista. Tärkeä osa selvitysten tekoa on vuorovaikutus sidosryhmien ja paikallisten tahojen kanssa.

Kussakin selvityksessä kartoitetaan kohteen suojelun ja hoidon nykytila sekä alueen esittelyn ja retkeilykäytön edellyttämät palvelut itse selvitysalueella ja sen lähiympäristössä. Myös mahdollisen kansallispuistostatuksen merkitys seudun matkailun kehittämisessä sekä vaikutukset olemassa olevaan metsästyskäytäntöön arvioidaan.  Mahdollisen kansallispuiston valtiontalouteen kohdistuvat perustamis- ja ylläpitokustannukset arvioidaan niin ikään – kuten myös odotettavissa olevat paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset, mikäli tämä on mahdollista.

Selvityksissä esitetään mahdolliselle kansallispuistolle rajaus tai niissä tarkastellaan eri rajausvaihtoehtoja nykyisten suojelupäätösten ja -ohjelmavarausten pohjalta. Rajaustarkastelut tai -esitykset tehdään puhtaalta pöydältä, vaikka osassa ministeriöön kesällä tulleista aloitteista oli jo mukana ehdotuksia rajauksiksi.

Yleisötilaisuuksia ja verkkokyselyjä

Selvitystyöt käynnistyvät eri puolilla maata neuvotteluilla sidosryhmien kanssa. Niiden jälkeen kustakin selvitystyöstä järjestetään alueella yleisötilaisuus sekä avataan mahdollisuus verkkokeskustelulle. Metsähallitus tiedottaa tilaisuuksista ja verkkokeskusteluista sidosryhmille verkkopalveluissaan, lehdistötiedotteilla ja sosiaalisessa mediassa.

Ministeriön tavoitteena on, että se saisi Metsähallitukselta kaikki selvitykset sidosryhmälausuntoineen viimeistään vuoden loppuun mennessä. Lopulliset päätökset mahdollisten uusien kansallispuistojen perustamisesta tekee valtioneuvosto ja eduskunta ympäristöministeriössä valmisteltavan lakiesityksen pohjalta.

Ympäristöministeri Ville Niinistö pyysi kesäkuussa 2012, että kaikki uusia kansallispuistoja suunnittelevat tahot eri puolilla Suomea lähettäisivät aloitteensa ministeriöön. Aloitteet käsiteltiin syksyn aikana yhteisellä arviointikierroksella, ja ministeri Niinistö päätti marraskuussa viedä neljä aloitetta jatkovalmisteluun.

Kansallispuistot ja kansallispuistoaloitteet (www.ymparisto.fi)

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika