Ulkoilma 8.12.2015

Metsähallitulksen sekä paikallisen matkailuyrittäjän mukaan asiakkaat suhtautuvat metsien käsittelyyn retkeilyalueella ymmärtävästi. Asiakasmäärät kertovat siitä, että metsätaloudella ei ole kielteisiä vaikutuksia.

Monipuoliset ja rakenteeltaan vaihtelevat metsät koetaan kiinnostavimmiksi toimintaympäristöiksi. Niissä on hyvä esitellä asiakkaille eri ikäistä metsää. Vanhoissa metsissä vaihtelua ei ole juurikaan”, kertoo matkailuyrittäjä Asko Karppinen Saija Oy:stä Taivalkoskelta.

Saija Oy toimii pääasiassa talouskäyttöön tarkoitetuilla metsäalueilla. Kun hakkuisiin törmätään, niitä käytetään asiakkaille informaation lähteinä siitä, miten metsiä käsitellään.

Matkailuyrittäjän mietteitä tukee myös Metsähallituksen vastikään tekemä selvitys Taivalkosken Kylmäluoman retkeilyalueesta: kolme neljäsosa vastaajista hyväksyi metsänkäsittelyn retkeilyalueella. Vaikka 30 hengen vastaajajoukko oli pieni, tukivat käyttäjien vastaukset haastateltujen matkailuyrittäjien mielipiteitä.

Sopivimpina metsänkäsittelytoimenpiteinä koettiin poimintahakkuut, kasvatushakkuut ja maiseman avartaminen hakkuin.

Metsien käsittelyssä koneen kuljettajalla on suuri merkitys siinä, minkälaista työjälkeä syntyy”, lisää Asko Karppinen.

Metsänhoitotoimenpiteinä tuulenkaatojen ja myrskytuhojen korjuu olivat vastaajien mielestä hyväksyttäviä, lähes yhtä hyväksyttävinä koettiin taimikonhoito ja hakkuutähteiden keruu. Pieni määrä vastaajia ei sallisi minkäänlaista metsänkäsittelyä tai –hoitoa retkeilyalueella.

Avoimissa vastauksissa todettiin muun muassa seuraavasti:

Metsä peittää paikoin kauniita maisemia. Siksi mm. harjujen ala osien jonkinlainen harvennus on paikallaan. Kun harvennuksia tehdään, kannattaa hakkuutähteet kerätä näkemäalueelta pois.

Kylmäluoman retkeilyalueen metsien tavoitekuva on hyvin erinäköinen kuin mitä normaalissa talousmetsässä tavoitellaan.

Jatkossa retkeilyalueen metsänkäsittelyssä kannattaa suosia poimintahakkuuta ja pienaukkokasvatusta. Uuden metsälain myötä lähinnä mielikuvitus on rajana sille, miten metsiä käsitellään”, visioi selvityksen tehnyt suunnittelija Joona Jaakkola Metsähallituksesta.

Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika