Ulkoilma 30.1.2014

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen tulostavoitteeksi 115 miljoonaa euroa vuodelle 2014 liikelaitoksen hallituksen esityksen mukaisesti. Tuloksen oletetaan siis säilyvän lähes ennätykselliseksi muodostuneen vuoden 2013 tasolla. Metsähallituksen on tarkoitus tulouttaa vuoden 2014 tuloksesta hallitusohjelman mukaisesti 120 milj. euroa vuonna 2015. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi ministeriön esittämää tavoitetta tänään.

Tulostavoite on mitoitettu niin, että Metsähallitus voi saavuttaa myös luonnon monimuotoisuuteen, virkistyskäyttöön, työllisyyteen sekä porotalouteen ja saamelaiskulttuuriin liittyvät yhteiskunnalliset velvoitteensa. Näistä syistä metsien käyttöä on rajoitettu reilulla puolella miljoonalla metsämaahehtaarilla.

Tuloskunnon säilyminen korkealla tasolla on hyvä asia Pohjois- ja Itä-Suomen työllisyydelle. Metsähallituksen metsien hyvä tuottokyky tuo työmahdollisuuksia alan työntekijöille ja urakoitsijoille. Hyvien talousnäkymien ansiosta Metsähallitus voi kehittää toimintaansa ja toimia hyvänä työnantajana. Käynnissä oleva Metsähallituslain uudistus ei ole muuttamassa tätä tilannetta.” ministeri Koskinen lupaa.

Metsämaan myyntiä jatketaan vielä kuluvana vuonna entisellä tasolla, mutta jatkossa irtopalstojen myyntiä on tarkoitus vähentää. Lisäksi Metsähallitus panostaa metsänhoitoon ja tienrakennukseen.

Metsähallitus edistää myös saamenkielistä viestintää, toteuttaa metsien monimuotoisuutta suojelevaa METSO-ohjelmaa, noudattaa valtioneuvoston periaatepäätöstä soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä ja jatkaa kulttuuriperintökohteiden inventointihanketta.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika