Ulkoilma 20.1.2015

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen otti tänään vastaan Metsähallituksen selvityksen Itäisen Suomenlahden, Tammisaaren saariston ja Saaristomeren kansallispuistojen täydennysmahdollisuuksista. Metsähallitus arvioi myös Porkkalanniemen ja sen edustan merialueen suojeluvaihtoehtoja. Ympäristöministeriö lähettää selvityksen laajalle lausuntokierrokselle.

Merialueet ja vedenalainen luonto aliedustettu

Suomenlahden ja Saaristomeren kansallispuistot koostuvat valtion omistamista saariryhmistä tai yksittäisistä saarista tai niiden osista sekä erillisistä vesialueista. Puistot ovat etupäässä saaristomaiseman ja meren pinnan päällisen saaristoluonnon suojelualueita. Sen sijaan monet vedenalaiset luontotyypit, kuten riutat ja harjumuodostelmat ja päätemoreenit, ovat kansallispuistoissa puutteellisesti edustettuja.

Pääosin vain ulkosaaristosta muodostuvasta Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa (656 hehtaaria) ei ole tällä hetkellä lainkaan vesialueita. Metsähallituksen selvityksen mukaan Itäisellä Suomenlahdella on kansallispuiston täydennysalueiksi soveltuvia valtion vesialueita noin 21 000 hehtaaria ja maa-alueita noin 1 100 hehtaaria. Näistä pääosa on puolustushallinnon käytöstä vapautuneita ja Metsähallituksen luontopalveluille siirtyneitä alueita.

Tammisaaren saaristossa kansallispuiston täydennysalueiksi soveltuvia merialueita on noin 6 400 hehtaaria ja maa-alueita 124 hehtaaria. Puiston pinta-ala on nyt 5 488 hehtaaria. Merkittävin laajennusalue olisi Segelskärin ulkoluotojen alue.

Myös paikoin hajanaista Saaristomeren kansallispuistoa olisi selvityksen mukaan tarkoituksenmukaista yhtenäistää hankkimalla puistoon yksityisomistuksessa olevia maa- ja vesialueita, jotka kuuluvat Natura2000-verkostoon. Merenpohjan inventoinneissa on paljastunut, että erityisesti kolmannen Salpausselän alueet niin veden pinnan päällä kuin myös merenpohjassa ovat poikkeuksellisen arvokkaita.

Porkkalan suojeluarvojen turvaamiseksi tutkittiin neljää vaihtoehtoa

Porkkalanniemen ja sen edustan maa- ja vesialueiden suojelemiseksi Metsähallitus tutki neljää vaihtoehtoa, joissa kaikissa on mukana valtion luonnonsuojelukohteita, Metsähallituksen hallinnoimia vesialueita sekä puolustusvoimien käytössä olevia alueita. Selvityksen mukaan Porkkalan luonnonarvot voidaan turvata perustamalla valtion omistamista alueista luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella tai kansallispuisto eduskunnan säätämällä lailla. Luonnonsuojelualueen perustaminen ei sulje pois kansallispuiston perustamismahdollisuutta myöhemmässä vaiheessa.

Selvityksessä vertaillaan kolmea erilaista kansallispuistovaihtoehtoa. Kaikki kansallispuistovaihtoehdot edellyttävät infrastruktuurin, kuten matkailijoiden palveluiden, tieverkon, satamien ja palvelurakenteiden, parantamista. Tämä on välttämätöntä, jotta aluetta voidaan esitellä yleisenä nähtävyytenä ja jotta käytön haittoja luonnolle sekä pysyvälle asutukselle ja kesäasukkaille voidaan vähentää.

Alustavan arvion mukaan kansallispuiston perustamisvaiheen kustannukset ovat noin 1 miljoona euroa ja käyttökustannukset noin 80 000 euroa vuodessa. Uuden kansallispuiston perustaminen edellyttää kustannuksia vastaavaa lisäystä Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon määrärahaan. Luonnonsuojelualueen perustamisen investointi- ja vuotuiset ylläpitokustannukset ovat vähäisemmät kuin kansallispuiston. Luonnonsuojelualueen perustamisesta kustannuksia syntyisi investointien osalta noin kolmannes ja käyttökustannuksia puolet kansallispuistovaihtoehtoihin verrattuna.

Minua kiehtoo ajatus, että Porkkalan kansallispuisto perustettaisiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 kunniaksi. Siinä yhdistyisi arvokas merellinen luonto ja Suomen historia. Porkkalan kansallispuisto tarjoaisi uusia mahdollisuuksia positiivisille luontokokemuksille ja luontomatkailun kehittämiselle”, ympäristöministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Hän on myös jäsen Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 valtuuskunnassa ja kertoo vievänsä ajatusta eteenpäin.

Toivon, että saamme tästä ideasta palautetta alueen toimijoilta ja kunnilta lausuntokierroksen aikana”, Grahn-Laasonen sanoo.

Lähde: Ympäristöministeriö
Kuva: Tapio Heikkilä, YHA-kuvapankki

Nämä saattavat kiinnostaa sinua

Örön saari liitetään Saaristomeren kansallispuistoon – sotilastukikohta vapautuu matkailukäyttöön... Sotahistoria ja hieno saaristoluonto Itämeren avoimen ulapan äärellä avautuvat yleisölle, kun Örön saari liitetään Saaristomeren kansallispuistoon vuoden 2015 alussa. Saaren hallinnasta ja kehittämisestä vastaa jatkossa Metsähallituksen luontopalvelu...
Suomen upein luonto kutsuu talkoisiin Luonnonhoitotalkoot ovat suosittu mahdollisuus viettää kesäpäivä, viikonloppu tai viikko upeassa maisemassa rentoutuen ja samalla tehden työtä Suomen luonnon hyväksi. Kansallista talkoopäivää vietetään 16.5. Viime vuonna suojelualueilla järjestettii...
Monta syytä mennä Öröhön – 6.6. avoimet ovet Örön linnakesaari avautui kaikille 1.6.2015. Örön luonto on monin tavoin ainutlaatuinen. Saarella on tavattu 1656 perhoslajia, ja se onkin maamme arvokkaimpia perhospaikkoja. Saarelta löytyvät Suomen ainoat esiintymät lännenkylmäkukkia ja etelänkylmä...
Porkkalanniemi uusiutuu retkikohteena Pitkälle lounaaseen, keskelle Suomenlahtea kurottuva Kirkkonummella sijaitseva Porkkalanniemi on arvokas luontoarvoiltaan ja kulttuurihistorialtaan. Uudistuneessa Porkkalanniemessä on retkeilijälle merkitty ja rakennettu uusia reittejä, lisätty pysäk...
Vuoden Retkikohde 2016 -finalistit valittu, yleisöäänestys alkaa Vuoden Retkikohde 2016 -kilpailun finaali on käynnissä, ja 5000 euron palkinnosta kilpailee yhteensä kymmenen kohdetta. Vuoden Retkikohde valitaan yleisöäänestyksellä osoitteessa www.goexpo.fi/vuodenretkikohde. Tämän vuoden kilpailun teemana on retke...
WWF: Porkkalan kansallispuisto paikkaisi saaristoluonnon suojelun puutteita WWF:n mukaan Suomen eteläisen saariston luonto on vertaansa vailla, mutta sen suojelussa on vakavia puutteita. Puutteiden korjaamiseksi WWF Suomen julkaisemassa raportissa esitetään Porkkalan kansallispuiston perustamista ja Saaristomeren, Tammisaare...
Metsähallitus kehittää Örön linnakesaaresta matkailukohteen Metsähallituksen luontopalvelut haluaa kehittää Öröstä Saaristomeren kansallispuiston luontomatkailun keskuspaikan. Matkailukäytön käynnistämiseksi on juuri valmistunut suunnitelma, jonka mukaan saarelle odotetaan muutaman vuoden kuluttua jo noin 30 ...
Saaristomerellä testataan uutta tapaa kerätä nettikartalla mielipiteitä maisemasta Jokaisella on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä 30 vuotta täyttävän Saaristomeren kansallispuiston tulevaisuuden maisemat näyttävät. Tänä kesänä pilotoidaan karttapohjaista internetkyselyä ”Minun Saaristomereni”. Vastaaja pääsee laittamaan kar...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika