Ulkoilma 10.12.2012

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut hoitaa talven aikana 11 hehtaaria lehtoja Kolin kansallispuistossa, Ruostevaaran alueella. Työt alkavat joulukuussa. Hoidolla parannetaan lehtolajiston olosuhteita ja vauhditetaan lehtipuiden kasvua.

Kolin kansallispuiston lehdot ovat luontaisesti kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on esimerkiksi kuusen kanssa symbioosissa elävä monimuotoinen sienilajisto. Osaa lehdoista on kuitenkin hoidettu ennen kansallispuiston perustamista metsätaloudellisin tavoittein, kuusta suosien. Sen seurauksena lehtoihin luontaisesti kuuluvat lehtipuut ovat jääneet alakynteen. Tiheä kuusikko myös varjostaa aluskasvillisuutta ja happamoittaa maaperää, joten lehtolajisto on taantunut voimakkaasti monissa kansallispuiston lehdoissa.

Lehtoja hoidetaan kesällä 2012 päivitetyn ja ELY-keskuksen tarkastaman suunnitelman mukaisesti. Osa kuusista poistetaan, mutta lehdot jäävät edelleen kuusivaltaisiksi. Puunmyynnistä saatavilla tuloilla katetaan hoidon kustannuksia. Lehdoissa myös kaulataan ja kaadetaan kuusia, jotta muodostuu metsien harvinaisille tai uhanalaisille lajeille tärkeää lahopuuta. Lehdot hoidetaan valtaosin metsurityönä, mutta yhdellä hoitokuviolla puuston poistoon käytetään monitoimikonetta.

Myyränporras on rauhoitettu saniaislaji. Aikoinaan kasketulla Ruostevaaralla on jäljellä myös edustavaa lehtoa, joka ei hoitoa tarvitse. Ajan myötä edustavien lehtojen pinta-ala kasvaa, kun lehtipuiden kasvu vauhdittuu ja niiden määrä lisääntyy hoitotoimien myötä. Myös itäsuomalaisten lehtojen rauhoitetun saniaislajin, myyränportaan, odotetaan palaavan hoidettaviin lehtoihin, joissa alkaa hoitotoimenpiteiden jälkeen olla sopivasti valoa ja varjostusta myyränportaan vaateliaaseen makuun.

Hoitotyöt ovat osa valtakunnallista, Euroopan unionin rahoittamaa Luonnonhoito LIFE -hanketta 2011–2016.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika