Ulkoilma 29.9.2011

Metsähallitus keräsi kesäkaudella 2009 Kolin kansallispuistossa ja Ruunaan retkeilyalueella aineistoa kävijätutkimuksiin. Tutkimuksissa selvitettiin alueiden kävijärakennetta, kävijöiden kiinnostuksen kohteita ja viipymää, käytön alueellista jakautumista, kävijätyytyväisyyttä ja käytön paikallistaloudellisia vaikutuksia. Tuloksia hyödynnetään alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa.

Kolin kansallispuistossa nautitaan maisemista ja luonnosta

Kolilla vastaajien sukupuolijakauma oli varsin tasainen ja keski-ikä oli 42 vuotta. Yleisin vierailukohde oli Ukko-Koli. Suomalaisia vierailijoita tuli eniten Pohjois-Karjalan ja Ylä-Savon alueelta sekä pääkaupunkiseudulta. Ulkomaisten kävijöiden osuus oli 11 %. Kolin kansallispuistoon tultiin nauttimaan maisemista ja luonnosta sekä rentoutumaan yhdessä oman seurueen kanssa. Noin neljä viidesosaa kävijöistä liikkui 2–5 hengen seurueissa. Seurueista yli puolet koostui oman perheen jäsenistä. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat kävely, maiseman katselu ja luonnon tarkkailu. Yöpyjiä oli noin kolmannes vastanneista. Päiväkävijät viipyivät kansallispuistossa keskimäärin 3,5 tuntia ja yöpyjät majoittuvat Kolin alueella yhden tai kaksi yötä, yleisimmin vuokramökissä tai hotellissa.

Tutkimuksen perusteella arvioidut kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat vuonna 2010 noin 5,8 milj. euroa ja 76 henkilötyövuotta. Tämä on todennäköisesti aliarvio, sillä tämä tutkimus tehtiin kesällä ja tyypillisesti talvikävijät käyttävät kesäkävijöitä enemmän rahaa.

Kävijöiden odotukset täyttyivät erinomaisesti, etenkin luonnonympäristö vastasi odotuksia. Kokonaisuudessaan palvelujen määrää ja laatua pidettiin melko hyvänä. Kaksi osa-aluetta voidaan nostaa kuitenkin kehittämiskohteiksi: reittien taukopaikat ja ennakko-opastusaineistot. Käyntiä häiritseviä tekijöitä ei juurikaan koettu olevan.

Ruunaalla kiinnostavat Lieksanjokeen liittyvät elämykset

Eniten vierailijoita Ruunaalla käy kesäkaudella, etenkin heinäkuussa. Suurimman kävijäjoukon muodostavat 45–54-vuotiaat, joista suurin osa tulee alueelle melko läheltä, Kuopion–Joensuun alueelta. Ruunaa on suurimmalle osalle kävijöistä matkan tärkein kohde, ja suosituin vierailukohde siellä on Neitikoski.

Ruunaan retkeilyalueelle tullaan luonnon ja sen tarjoamien elämysten vuoksi. Alueella on paljon kävijöitä, jotka hyödyntävät vesistön tarjoamia mahdollisuuksia. Lieksanjoella viihtyvät niin kalastajat kuin melojat ja koskenlaskijat. Maisemista nautitaan myös retkeilyreittejä kävellen. Paikan tarjoamia aistikokemuksia kävijät pitävät tärkeinä. Kävijät arvostavat Ruunaalla käytännön toimivuutta, siisteyttä ja virkistäytymiseen liittyviä tekijöitä. Yleisesti ottaen oltiin tyytyväisiä alueen palveluihin ja rakenteisiin. Luonnonympäristö, reitit, rakenteet ja harrastusmahdollisuudet täyttivät kävijöiden odotukset.

Ruunaan retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat vuonna 2010 noin 4,4 miljoonaa euroa ja 59 henkilötyövuotta.

Ulkoilun Maailma.fi / Lähde: Metsähallitus / Kuva: Kolin matkailuyhdistys {jcomments on}

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika