Ulkoilma 14.3.2014

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut ympäristöministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta. ELY-keskus pitää edelleen tärkeänä kansallispuiston perustamista Etelä-Konneveden alueelle, koska hankkeelle on selkeät luonnontieteelliset perusteet.

Lausunnossaan ELY-keskus kuitenkin muistuttaa, että kansallispuistojen perustamisella ei pyritä vain luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, vaan myös tarjoamaan kansalaisille mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen. Tämän vuoksi arvokas kansallispuisto ansaitsee ympärilleen myös arvokkaat puitteet. Alueen palvelurakenteiden ja opastuksen kehittämiseksi kannattaisikin laatia erillinen molemmat maakunnat kattava suunnitelma yhteistyössä alueen eri toimijoiden kesken. Samalla olisi hyvä selvittää erilaiset rahoitusmahdollisuudet alueen kehittämiseksi. Kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen tunnettavuutta ja nostaisi sen imagoa, mikä omalta osaltaan tarjoaisi hyvät mahdollisuudet erityisesti luontomatkailuun perustuvien elinkeinojen kehittämiselle.

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus / Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika