Ulkoilma 15.7.2014

Metsähallituksen Quality-CET-hankkeessa toteuttama Kolin–Ruunaan alueen yritystutkimus on julkaistu. Viime talven ja kevään aikana toteutetussa tutkimuksessa kartoitettiin Kolin kansallispuistoon, Ruunaan retkeilyalueeseen ja Patvinsuon kansallispuistoon liittyviä kehittämistarpeita ja selvitettiin alueiden yrityspohjaa sekä paikallisen yhteistyön toimivuutta.

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet yritykset arvioivat toimintansa pysyvän ennallaan tai kasvavan tulevaisuudessa. Kolin–Ruunaan alueen merkitys yrityksille on kasvussa ja yritystoiminta tulee todennäköisesti lisääntymään sekä Kolin kansallispuistossa, Ruunaan retkeilyalueella että Patvinsuon kansallispuistossa. Alueen matkailun tulevaisuus näytti yritysten silmissä valoisalta: 75 % vastanneista uskoi alueen matkailun lisääntyvän tulevaisuudessa.

Lähes 78 % Kolin–Ruunaan aluetta toiminnassaan käyttäneistä yrityksistä arvioi tutkimusalueen merkityksen toiminnalleen olevan melko suuri tai erittäin suuri. Yleisimpiä yritysten tarjoamia toimintoja olivat erilaiset päiväretket luontoon, tapahtumien järjestäminen, melonta, majoitus ja kahvilatoiminta.

Luonnonsuojelualueilla toimivat yritykset tekevät paljon yhteistyötä toistensa kanssa. ”Yhteistyö on myös toisten yritysten suosittelua ja markkinoimista asiakkaille. Jos asiakkaiden viipymää alueilla halutaan kasvattaa, on yrittäjien aktiivisesti markkinoitava myös muiden yritysten palveluita. Yhdellä on ravintolapalveluita, toisella majoitusta ja kolmannella ohjelmapalveluita. Monet yritykset pyrkivät palvelemaan asiakkaita kokonaisvaltaisesti ja muita alueen yrittäjiltä pyydetään apua esimerkiksi ohjelmapalveluiden ja majoituksen järjestämisessä. Myös lähisuojelualueiden tarjontaa pitäisi osata hyödyntää. Tyytyväiset asiakkaat ovat parasta markkinointia koko alueelle. Kun kävijöiden viipymää saadaan pidennettyä, riittää matkailun tulovirrasta jaettavaa useammalle yritykselle”, tiivistää tutkimuksen tehnyt Anni Koskeli Metsähallituksen luontopalveluista.

Kolin–Ruunaan alueen yritystutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselyn sekä kyselylomakkeen pohjalta tehtyjen haastattelujen avulla joulukuun 2013 ja helmikuun 2014 välisenä aikana. Yritystutkimuksessa haastateltiin Kolin kansallispuiston, Ruunaan retkeilyalueen sekä Patvinsuon kansallispuiston vaikutuspiirissä toimivien, alueen matkailijoille palveluja tai tuotteita tarjoavien yritysten edustajia. Tutkimuksessa oli mukana monenlaisia matkailu- ja ravitsemispalveluyrityksiä yksityisistä mökinvuokraajista hotelleihin, ohjelmapalveluyrityksiin, välinevuokraajiin ja yksittäisiin matkakohteisiin. Useat yritykset olivat monialaisia ja tarjosivat asiakkailleen palveluja ja tuotteita useammalta matkailun osa-alueelta.

Yritystutkimuksessa oli mukana 49 alueella toimivaa yritystä, joista 24 ilmoitti käyttävänsä Kolin–Ruunaan aluetta liiketoiminnassaan. Tutkimukseen osallistuneet yritykset työllistivät yhteensä 249 henkilöä. Anni Koskeli Metsähallituksen luontopalveluista kiittelee yrittäjiä tutkimukseen osallistumisesta. ”Kiitettävän moni tutkimusalueella aktiivisesti toimivista yrityksistä halusi osallistua tutkimukseen ja löysi kiireidensä ohella aikaa haastattelulle. Osallistuneiden yritysten määrä kertoo siitä, että alueen matkailua ja yhteistyötä Metsähallituksen ja yrittäjien välillä halutaan kehittää. Järjestämme syksyllä kesäsesongin päätyttyä yrittäjille tilaisuuden, jossa käymme läpi tutkimuksen tulokset ja pohdimme yhdessä kehittämistarpeita ja uusia toimintatapoja”, sanoo Koskeli.

Quality-CET on Suomen ja Venäjän raja-alue hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnonsuojelualueiden luontomatkailua yhdenmukaistamalla puistojen luontomatkailusuunnitelmia ja markkinointistrategioita. Hankkeessa luodaan uusia viestintä-, markkinointi- ja ympäristökasvatusmateriaaleja sekä lisätään henkilökunnan tietotaitoa ja nostetaan asiakaspalvelun tasoa muun muassa koulutuksen avulla. Kestävään luontomatkailuun tähtäävää hanketta tehdään yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten kansallispuistoparien kanssa.

Lisätietoja: Kolin–Ruunaan alueen yritystutkimus 2014 (julkaisut.metsa.fi)

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika