Ulkoilma 25.3.2014

Metsähallituksen rakenteen uudistamisessa on turvattava kansallisomaisuuden käyttöä koskeva demokraattinen päätöksenteko. Hallitus valmistelee uudistusta, jossa valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta vastaava Metsähallitus pilkottaisiin ja metsätaloudesta vastaisi jatkossa osakeyhtiö.

Valtiolla on Suomen suurimpana maanomistajana erityinen vastuu luonnon monimuotoisuudesta. Merkittävä kysymys yhtiöittämisessä on niiden alueiden kohtalo, jotka on aikaisemmilla päätöksillä rajattu metsätalouden ulkopuolelle.

Luonto-Liitto esittää, että kaikki taloudellisesti vähämerkitykselliset alueet siirretään yhtiöittämisen yhteydessä metsätalouden taseesta julkisten hallintotehtävien taseeseen. Tämä koskee talousmetsien luontokohteita ja muita suojelupäätöksiä, retkeilyalueita, kitu- ja joutomaan soita ja muita vastaavia taloudellisesti vähämerkityksisiä alueita sekä vesialueita. Tällaisia alueita on nykyisessä metsätalouden taseessa yhteensä satoja tuhansia hehtaareita. Samalla näiden alueiden sijaintitiedot on julkaistava internetissä.

Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa omistajalleen voittoa. Siksi on huolehdittava, ettei yleisestä edusta huolehtimista jätetä yhtiön vastuulle. Parhaillaankin Metsähallitus myy esimerkiksi Puolangalla laajaan valtionmaahan liittyvää palstaa, jolla on kymmeniä hehtaareita vanhoja metsiä, majavan patoja ja luonnontilaista suota. Merkittävä osa palstasta on aikanaan määritelty säästettäväksi luontokohteeksi, mutta sehän ei ostajaa koske. Oletettavasti tilanne ei yhtiöittämisen seurauksena ainakaan parane. Luontokohteet ovat turvassa vain julkisten hallintotehtävien alaisuudessa”, toteaa Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

Valtion maita tarvitaan suojeluun myös tulevaisuudessa

Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähentymisen vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa on aivan välttämätöntä edistää luonnonsuojelua valtion mailla myös jatkossa. Luonnonsuojelujärjestöjen vuonna 2012 julkaisemassa Kansallisomaisuus turvaan -suojeluesityksessä on rajattu yhteensä noin 150 000 hehtaaria arvokkaita valtion omistamia suojelemattomia metsiä ja soita.

Metsätaloutta harjoittavan osakeyhtiön toiminnasta säädettäessä on tärkeää varmistaa demokraattiseen päätöksentekoon perustuva valtion maa- ja vesiomaisuuden lisäsuojelun mahdollisuus. Valtion maita pitäisi pystyä käyttämään myös vaihtomaina hankittaessa yksityismaita suojeluun.

Luonto-Liitto muistuttaa valtion omistamien soiden käytöstä tehdyistä linjauksista, jotka määriteltiin ns. suostrategiaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Sen mukaan valtion metsätalousmaalla sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaat suoluontokohteet sisällytetään valmisteilla olevaan soidensuojelun täydennysohjelmaan. Periaatepäätös myös edellyttää, että valtion omistamien alueellisesti tai paikallisesti arvokkaiden soiden säilyminen turvataan. Näissä linjauksissa tarkoitetut suot on siirrettävä julkisten hallintotehtävien alaisuuteen.

Uudistus vaikuttaa siihen, missä ja miten tehdään päätöksiä valtion maaomaisuuden käytöstä. Koska kyse on suomalaisten yhteisestä kansallisomaisuudesta, tarvitaan yhtiöittämisessä tiukkaa harkintaa. Uudistuksen kaikissa vaiheissa on huolehdittava siitä, että mitään kansalaisten oikeuksia koskevaa julkisen vallan käyttöä ei siirretä osakeyhtiön vastuulle. Niin maankäyttöpäätökset kuin maastoliikenne- ja metsästysluvatkin on pidettävä julkisten hallintotehtävien yksikössä.

Lähde: Luonto-Liitto / Kuva: Mika Mannonen

Nämä saattavat kiinnostaa sinua

Retkeilijöille säilyy suurin osa taukopaikoista Viime aikoina on julkisuudessa käyty keskustelua suunnitelmista vähentää Metsähallituksen Luontopalvelujen omasta ylläpidosta retkeilijöiden taukopaikkoja. Vähentäminen voi tuntua ristiriitaiselta retkeilyn ja luontomatkailun kasvaessa, mutta se on k...
Lapin historiakohteita kartoitettiin ja kunnostettiin kesällä Metsähallituksen Luontopalvelut kartoitti ja kunnosti kesällä kulttuuriperintökohteita Lapissa. Töitä tehtiin etenkin Pohjois-Lapissa, jossa Luontopalveluilla on hoidossaan runsaasti kulttuurihistoriallisia rakennuksia.  Pohjois-Lapin rakennuksi...
Metsähallitus siirtää yli 13 000 hehtaaria talousmetsiä suojelualueiksi Metsähallitus siirtää pysyvästi suojeluun 150 talousmetsäkohdetta. Kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala on 14 780 hehtaaria, josta noin 1500 hehtaaria on muun muassa rajausten sisälle jääviä joutomaita ja vesiä. Pinta-ala vastaa noin Lahden kaupungin l...
Ylä-Lapissa erillinen luonnontuottelupa valtion mailla Metsähallituksen metsätalouskäytössä oleviin monikäyttömetsiin myydään nyt luonnontuotelupia. Henkilökohtaisen luvan voi ostaa näppärästi puhelinsoitolla eli mobiililupana. Ylä-Lapissa on muusta Suomesta erillinen luonnontuotelupa. Lupa oikeut...
Nuuksion kansallispuisto etsii Junior Rangereita -uusi luontoharrastus 11-13-vuotiaille Junior Rangereihin ei törmää joka tulipaikalla, sillä mukaan valitaan 15 nuorta vain joka toinen vuosi. Junior Ranger -harrastus aloitetaan kesäleirillä Nuuksion kansallispuistossa ja seuraava leiri järjestetään 1.-3.8.2017. Leirit on suunnattu 11–13...
Lumiluolaleirillä opittiin itsenäisyyttä ja nautittiin lumisesta luonnosta Talviretkeily ja yöpyminen lumisessa maastossa on ainutlaatuista pohjoista perinnettä. Rovaniemeläiset partiolippukunnat Napapiirin tytöt ja Napapiirin pojat ry:t ovat jo kahdenkymmenen vuoden ajan järjestäneet koulutuksellisia lumiluolavaelluksia nu...
Äänestä suosikkisi Urho Kekkosen kansallispuiston uudenlaisen taukotuvan nimeksi Luppo, Aihki, Aurora, Kekkonen, Uksa vai Katve? Lapsi varttuu ja vahvistuu, mutta lopullinen nimi Urho Kekkosen kansallispuiston pian valmistuvalta taukotuvalta vielä puuttuu. Esiraati valitsi marraskuussa saaduista nimiesityksistä kuusi lopulliseen ...
Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä: Yhteiskunnan on päätettävä mitä se haluaa Metsähallitukselt... Metsähallitus on tehnyt ennätystuloksia ja kehittänyt menestyksellisesti kaikille suomalaisille tärkeitä palveluja. Kaikkia valtion maiden ja vesien mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan vielä hyödynnetty. ”Onkin päätettävä, mitä yhteiskunta haluaa Metsä...
Metsähallitus: Varovasti siellä maastossa! Näin marjojen kypsyessä Metsähallitus muistuttaa marjastajia ja muita luonnossa liikkujia tulen käytön vaaroista ja kehottaa varovaisuuteen, vaikka maa vaikuttaisi märältäkin. Pintakosteakin kuntta voi olla ruutikuivaa syvemmältä ja kyteä pitkänkin a...
Lapin luontokeskukset kohti käyntiennätyksiä Lapin matkailulla on ollut hyvä vuosi, ja se näkyy Lapin luontokeskuksissakin. Yllästunturin luontokeskus Kellokkaan ja Pyhä-Luoston luontokeskus Naavan ovet ovat käyneet erityisen vilkkaasti, mutta myös muut luontokeskukset ovat hyvässä vauhdissa. ...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika