Ulkoilma 18.3.2013

Metsähallituksen luontopalvelut ryhtyy yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa kehittämään hyvinvointipalveluja luontokohteisiin. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukea 250 000 euroa Luonto liikuttamaan -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa luontokohteiden terveyden edistämisen tuotepaketteja ja -palveluja, joita hyvinvointipalvelujen tuottajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan.

Projektin kohdealueina toimivat Puijon virkistys- ja luonnonsuojelualue sekä Metsähallituksen hallinnoimat Tiilikkajärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto ja Ruunaan retkeilyalue. Hankkeessa on mukana kohdealueilla vaikuttavia yrityksiä ja organisaatioita niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmannelta sektorilta.  Hankkeen toteuttavat Metsähallituksen luontopalvelut yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 335 000 euroa.

Luontoympäristö ja luontoliikunta edistävät väestön hyvinvointia ja terveyttä kustannustehokkaasti. Kehittämällä luontoon ja luontoliikuntaan kytkeytyvää palvelutoimintaa sekä parannetaan ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua että tuotetaan myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Avainasemassa tällaisten palvelujen kehittämisessä ovat hyvinvointipalvelujen tuottajat, kuten esimerkiksi ohjelmapalveluyritykset, kuntoutuslaitokset ja lääkärikeskukset sekä luontokohteiden hallinnoijat.

Tietoisuus luontoympäristön merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille on lisääntynyt merkittävästi. Tarvitaan kuitenkin tiiviimpää sektorien välistä yhteistyötä, jotta tieto luontoympäristön hyvinvointivaikutuksista voitaisiin viedä nykyistä paremmin myös käytäntöön”, kertoo aluepäällikkö Jouni Aarnio Metsähallituksen luontopalveluista.

Aarnio uskoo siihen, että kehittämällä luontoympäristöön sijoittuvia hyvinvointipalveluja ja toimintamalleja voimme osaltamme vastata keskeisiin kansanterveydellisiin haasteisiin. Tätä ajatellen mielenkiintoisia luontoympäristöjä voisivat olla esimerkiksi kansallispuistot.

Luonto liikuttamaan -hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat 1) alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston luominen 2) tiedon ja osaamisen lisääminen koulutuksin ja työpajoin 3) systemaattisiin selvityksiin perustuvien uusien toimintamallien ja palvelutuotteiden kehittäminen 4) uusien palvelutuotteiden pilotointi ja tuotteistaminen sekä 5) hankkeen hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja käytäntöjen monistaminen.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika