Ulkoilma 16.11.2014

Ympäristöministeriön toimeksiannosta selvitetään alueen mahdollisuuksia nousta Unescoa varten koottavalle aielistalle.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Metsähallituksen luontopalveluita laatimaan esiselvityksen, jossa kuvataan Oulangan ja Paanajärven alueiden mahdollisuuksia liittyä Unescon maailmanperintöluetteloon. Kyseessä on kartoitus, jonka perusteella voidaan arvioida varsinaiseen hakemusprosessiin lähtemistä.

Taustakartoituksen työnimi on Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot UNESCO:n maailmanperintökohteen ytimenä. Sen on määrä valmistua tammikuun 2015 lopussa. Sitä varten on alettu jo kartoittaa paikallisten toimijoiden kiinnostusta osallistua hakuprosessiin. Koutajoen vesistöalueen mahdollisuuksista päästä maailmanperintökohteiden joukkoon on keskusteltu aiemminkin, mutta aluetta ei koskaan ole esitetty Suomen aieluetteloon.

Maailmanperintöalueiden statuksia on myönnetty tähän mennessä Suomeen vain seitsemälle kohteelle, joista kuusi on kulttuuriperintökohteita kuten Suomenlinna. Yksi, Merenkurkun saaristo, on luontoperintökohde.
Nimeäminen Unescon maailmanperintökohteeksi on monivaiheinen ja tarkoin määritelty prosessi, joka kestää vähintään kolme vuotta. Hakuprosessi kestäisi tässä tapauksessa pidempään, koska Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot eivät tällä hetkellä sisälly Unescon vaatimaan aieluetteloon Suomen potentiaalista maailmanperintökohteista.

Esiselvityksessä arvioidaan muun muassa Oulanka-Paanajärven alueiden arvoja suhteessa Unescon kriteereihin ja verrataan niitä suhteessa muihin vastaaviin alueisiin Suomessa ja maailmalla.

Taustakartoituksen lopputuotteena on raportti, joka arvioi alueen mahdollisuudet maailmanperintökohteeksi.

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika