Ulkoilma 13.5.2015

Metsähallitus sulkee Rantasalmella vuodesta 1994 toimineen Linnansaaren luontokeskus Oskarin. Luontokeskuksen sulkemispäätöksen taustalla ovat muun muassa sijainnista ja asiakkaiden muuttuneista tietotarpeista johtuvat jatkuvasti laskeneet kävijämäärät ja päänäyttelyn vanhentuminen.

Oskarin sulkemisella ei ole henkilöstövaikutuksia Metsähallituksen vakinaisen henkilöstön osalta. Vapautuvat resurssit kohdennetaan kysyntälähtöisesti maasto- ja verkkoviestintäpalveluihin sekä asiakkaiden palveluun Riihisaaressa Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksessa yhdessä Savonlinnan maakuntamuseon kanssa.

Suomalaiselle järviluonnolle omistettu Järviluonnonkeskus avattiin vuonna 1994. Päämääränä oli yhdistää samaan kiinteistöön luonto-opastus ja -opetus sekä tarjota hyvin varusteltuja tiloja leirikoulujen käyttöön yhdessä Rantasalmen kunnan ja Ympäristökasvatusinstituutin kanssa. Järviluonnonkeskuksen sijoittumiseen juuri Rantasalmelle vaikuttivat mm. Linnansaaren kansallispuiston läheisyys, jo vahvasti käynnissä oleva leirikoulutoiminta ja olemassa oleva geologinen näyttely ja Porosalmella sijaitseva luontopolku.

Sijaintinsa ja alueen kulkuyhteyksien vuoksi Oskari ei ole enää viime vuosina tavoittanut kansallispuistojen kävijöitä. Luontokeskus ei ole voinut tarjota suoraa käyntiyhteyttä kansallispuistoon. Käyntimääriin ovat osaltaan vaikuttaneet myös Ympäristökasvatusinstituutin sekä muun Oskaria täydentävän toiminnan hiipuminen. Myöskään opastuskeskuksen näyttelyn uudistaminen vuonna 2004 ei kääntänyt kävijämääriä nousuun. Vuonna 2014 Oskariin tehtiin enää 8000 käyntiä, mikä on noin puolet 2000-luvun alun käyntimääristä. Hyvin kasvanut kaupallinen matkailutarjonta Rantasalmen Porosalmella ja Savonlinnan Oravissa on muuttanut matkailijoiden kohteita, mikä on myös vähentänyt Oskarin kävijöiden määrää. Tavoitteena on jatkossa siirtää Linnasaaren opastuksen painopistettä Riihisaaren lisäksi Porosalmelle ja Oraviin yhteistyössä alueen matkailuyritysten kanssa parantamalla kansallispuistotiedon saatavuutta näissä kohteissa sekä tarjoamalla elämyksellistä tietoa verkossa.

Luontokeskusten rooli kävijöiden opastuksessa ja tiedon hankinnassa on kaiken kaikkiaan muuttunut: Niiden rooli perustiedon tarjoajina on vähentynyt sitä mukaa, kun tieto on siirtynyt verkkoon. Sen sijaan kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvussa, joten Metsähallitus haluaa suunnata resurssit retkeilijöiden kohtaamiseen maastossa, siellä oleviin reitteihin ja rakenteisiin sekä viestintään, joka madaltaa luontoon lähtemisen kynnystä.

Laajat palvelut luonnossa liikkujille tarjolla

Metsähallituksella on Saimaan keskeisillä suojelualueilla eli Siikalahdelta Puruveden Punkaharjun, Pihlajaveden sekä Linnasaaren ja Koloveden kansallispuistojen kautta Kermajärvelle ulottuvalla alueella hoidossa 54 retkisatamaa monipuolisine palveluvarustuksineen. Tämä kokonaisuus täydennettynä merkityillä reiteillä, lintutorneilla ja laivalaitureilla muodostaa sen perustan, jolle alueen luontomatkailu rakentuu. Metsähallituksen tavoitteena on turvata tämän kokonaisuuden vetovoimaisuus ja pitää alueen palveluvarustus hyvässä kunnossa. Metsähallituksen kanssa kestävän luontomatkailun yhteistyösopimuksen on tehnyt noin 30 Savonlinnan seudulla toimivaa yritystä, jotka hyödyntävät alueita toiminnassaan.

Metsähallituksen hoidossa olevien alueiden asiakaspalvelu ja vahva luontokasvatustoiminta Saimaan alueella jatkuvat edelleen. Riihisaaressa säilyy yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseon kanssa toteutettu asiakaspalvelu. Enonkoskella palvelee kesäaikana Koloveden luontotupa. Puhelimitse ja sähköpostitse asiakaspalvelu jatkuu entiseen tapaan. Luontokasvatuksessa tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän yhteistyötä lähialueiden koulujen kanssa ja viedään oppilaita ulos luontoon. Rantasalmen koulut huomioidaan luontokasvatusasioissa jatkossakin. Leirikouluverkostolle on tarjolla uusia opastuskokonaisuuksia.

Metsähallitus miettii parhaillaan yhdessä Rantasalmen kunnan kanssa Järviluonnonkeskuksen kiinteistön tulevaisuutta.

Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika