Ulkoilma 26.1.2018

Lapin kansallispuistojen käyntimäärä kasvoi vuonna 2017 1,29 miljoonaan. Suurin käyntimäärän kasvu oli Urho Kekkosen kansallispuistossa, ja Pallas-Yllästunturin kansallispuisto oli edelleen kaikista Suomen kansallispuistoista suosituin. Myös luontokeskuksissa vierailtiin tiuhaan, ja erityisesti Pyhä-Luoston luontokeskus Naavan suosio kasvoi hurjasti.


Mainos


Lapin kansallispuistoissa vierailtiin viime vuonna 1,29 miljoonaa kertaa eli niihin tehtiin noin 50 000 käyntiä edellisvuotta enemmän. Urho Kekkosen kansallispuiston käyntimäärä ylitti ensimmäistä kertaa kolmensadantuhannen, ja komeasti ylittikin. Kansallispuistoon tehtiin viime vuonna 335 000 käyntiä. Se oli maamme kansallispuistoista toiseksi suosituin. Pallas-Yllästunturin kansallispuisto pysytteli yhä kärjessä, sillä sinne tehtiin 553 000 käyntiä eli yli 14 000 edellisvuotta enemmän. Myös Lemmenjoen ja Riisitunturin kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat hieman. Pyhä-Luoston ja Oulangan (Oulangan kansallispuistosta noin 40 % sijaitsee Lapin maakunnassa) kansallispuistot pysyivät erittäin hyvällä edellisvuoden tasolla. Perämeren kansallispuiston käyntejä verotti jonkin verran huono kesäsää.

Käyntimäärien kasvuun on varauduttu, ja Lapissa on satsattu esimerkiksi matkailukeskusten lähireitteihin, joihin suuri osa käynneistä suuntautuu. Mutta yhä kasvavien ja varmasti kansainvälistyvienkin asiakasmäärien ohjaamisen eteen on vielä tehtävä paljon työtä, jotta luontoarvot eivät vaarannu, alueiden vetovoima säilyy ja retkeilijöitä pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin”, kertoo puistonjohtaja Tarja Tuovinen Urho Kekkosen kansallispuistosta.

Luontokeskukset erittäin vilkkaita – Naavassa hurja lisäys

Lapin luontokeskustenkin viime vuosi oli erittäin vilkas. Huimin nousu oli Pyhä-Luoston luontokeskus Naavassa, jossa päästiin uuteen ennätykseen 130 000 käyntiä eli yli 10 000 kertaa edellisvuotta enemmän. Ylä-Lapin luontokeskus ja saamelaismuseo Siidakin teki ennätyksen 122 300 käynnillään. Myös Länsi-Lapissa Yllästunturin luontokeskus Kellokas, Tunturi-Lapin luontokeskus Hetassa sekä Pallastunturin luontokeskukset olivat edellisvuotta vilkkaampia.

Käyntimäärien kasvu vaikuttaa myönteisesti paikallistalouteen

Lapin kansallispuistojen kävijöiden rahankäytön paikalliset kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat 139 miljoonaa euroa ja 1 392 henkilötyövuotta.  Osalle kävijöistä kansallispuisto oli tärkein syy vierailla alueella. Heidän rahankäyttönsä vaikutus paikallistalouteen ja työllisyyteen oli 80 miljoonaa euroa ja 805 henkilötyövuotta. Vähintään sen Lapin kansallispuistot siis toivat nostetta paikallistalouteen, koska nämä kävijät tulevat alueelle kansallispuiston takia. Kävijöiden tulovaikutus paikallistalouteen on suurin matkailualueilla, joissa kävijöiden viipymä on pidempi ja matkailupalvelujen tarjonta suurempi, jolloin rahaa käytetään enemmän.

Metsähallitus
Mika Mannonen


Mainos
xLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika