Ulkoilma 16.9.2015

Maamme kansallispuistot ovat houkuttaneet yhä useampia kävijöitä, sillä kansallispuistojen käyntimäärät ovat jälleen kasvaneet verrattuna vuoden takaisiin lukuihin. Elokuun loppuun mennessä kansallispuistoihin oli tehty yli 1,9 miljoonaa käyntiä, kun viime vuonna vastaavaan aikaan mennessä luku oli 1,7 miljoonaa. Lapinkin kansallispuistot ovat tarjonneet luontoelämyksiä sadoille tuhansille retkeilijöille, matkailijoille ja paikallisille.

Kansallispuistojen, retkeilyalueiden ja luontokeskusten käyntimäärät raportoidaan vuositasolla, mutta myös Metsähallitusta ohjaaville ministeriöille tehtävässä väliraportissa, jossa määriä tarkastellaan jaksolla 1.1.–31.8. Kansallispuistojen paikallistaloudelliset vaikutukset analysoidaan, kun koko vuoden käyntimäärät on saatu.

Lapin kansallispuistojen käyntimäärät olivat alkuvuonna hyvät. Käyntimäärät kasvoivat Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa viime vuoteen verrattuna. Pyhä-Luoston käyntimäärät olivat viime vuoden erinomaista tasoa. Lähialueiden matkailijamäärien pieni lasku heijastui vain hyvin pienenä notkahduksena Pallas-Yllästunturin kansallispuiston käyntimääriin, mutta syksy vaikuttaa taas vilkkaalta.

Siidan käyntimäärissä kasvua, Naava ja Kellokas hyvin suosittuja

Lapin luontokeskusten ja muiden Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteiden kokonaiskäyntimäärä oli alkuvuonna samalla tasolla kuin 2014. Ylä-Lapin luontokeskus Siidan käyntimäärissä oli selkeä kasvu, sillä Siidaan tehtiin lähes 9000 käyntiä enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös Pyhä-Luoston luontokeskus Naava ja Yllästunturin luontokeskus Kellokas olivat erittäin suosittu käyntipaikkoja, sillä molempien käyntimäärät ovat viime vuoden kaltaisella hyvällä tasoa.

Kysyntälähtöinen ja kustannustehokas toimintatapa mahdollistaa käyntimäärien kasvun

Kansallispuistojen palveluvarustuksen, kuten reittien, tulipaikkojen ja kuivakäymälöiden investoinnit ja ylläpito tehdään kysyntälähtöisesti. Palveluvarustus on tärkeää, sillä se madaltaa luontoon lähtemisen kynnystä ja siten lisää käyntimääriä, mikä puolestaan edistää kansanterveyttä. Samalla edistetään matkailuyritysten toimintaedellytyksiä, sillä kansallispuistojen kävijät ovat paikallisten yritysten asiakkaita. Menestyvän luontomatkailutoiminnan salaisuus on vetovoimaisten luontokohteiden ja yritysten palvelujen yhdistäminen.

Luontopalvelut toimii myös koko maan kattavana yhtenäisenä yksikkönä, mikä mahdollistaa erittäin kevyen hallinnon sekä toiminnan kustannustehokkaan ja asiantuntevan kehittämisen kokonaisuutena.

Toivomme, että tämä rakenne sekä molempien ministeriöiden – maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön – suora tulosohjaus säilyvät uudessa Metsähallitus-laissa. Siten varmistetaan valtion budjettivarojen tehokas käyttö niin, että varoilla tuotetaan aidosti yleistä hyvää”, sanoo luonnon virkistyskäytön päällikkö Anneli Leivo Metsähallituksen luontopalveluista.

Lähde: Metsähallitus
Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika