Ulkoilma 4.9.2017

Metsähallituksen Luontopalvelut kartoitti ja kunnosti kesällä kulttuuriperintökohteita Lapissa. Töitä tehtiin etenkin Pohjois-Lapissa, jossa Luontopalveluilla on hoidossaan runsaasti kulttuurihistoriallisia rakennuksia. 


Mainos


Pohjois-Lapin rakennuksia kuntoon

Kolmen evakkoaikaisen kolttasaamelaisten asuinkentän rakennuksia on tarkastettu ja kunnostettu Urho Kekkosen kansallispuistossa. Suomujoen kentän arvokas patsasaitta sai uuden kelleskaton, ja iäkkäät nurkkatolpat avuksi tarvittaessa helposti poistettavat pölkyt rakennusta kannattelemaan. Vierekkäisten Oskarinkosken ja -järven kenttien rakennusten lautakattoja suojattiin tervalla ja haurainta pirttiä tuettiin vetotangolla.

Lemmenjoen kansallispuistossa Morgamojan Kultalan kämppää ja pihapiiriä kunnostettiin Lemmenjoen Kultareitti -hankkeessa. Apuna ovat olleet Kultamuseon ahkerat talkoolaiset.

Kuntokatselmuksia ja korjaussuunnittelua tehtiin Lemmenjoen kansallispuiston Sallivaaran ja Kittilän Sammalselän vanhoilla erotuspaikoilla, Välimaan historiallisella saamelaistilalla Utsjoella, Inarin Kärppätuvalla ja Haapakosken päivätuvalla sekä Urho Kekkosen kansallispuistossa Rumakurun päivätuvalla.

Historiakohteiden kartoituksia

Eri puolilla Lappia on koko kesä tehty retkeilyrakentamiseen ja muuhun maankäyttöön liittyviä arkeologisten kohteiden kartoituksia ja kunnon seurantaa. Tarvantovaaran erämaassa pikahoidon sai yhden maailman laajimman maailmanperintökohteen pieni paikallinen piste. Stuorrahanoaivilla Norjan rajan tuntumassa sijaitsevan Struven ketjun pisteen hoito vaati pitkän patikoinnin, mutta hoito oli nopeasti tehty – kunhan nyppi pisteen ympäriltä liian kasvillisuuden pois. Toki patikointimatkalla pisteelle löytyi useita aiemmin tuntemattomia esihistoriallisia asuinpaikkoja ja pyyntikuoppia.

Kolarin Naamijoen valuma-alueella jatkettiin viime vuonna alkanut kulttuuriperintökohteiden kartoituksia Freshabit Life IP -hankkeessa suunniteltujen vesistöjen ennallistussuunnitelmien taustaksi.

Lampaat söivät perinnemaisemaa kuntoon

Ihmisten lisäksi Lapissa valjastettiin historiakohteiden hoitoon myös lampaita. Lemmenjoella Kaapin Jounin ja Utsjoella Välimaan vanhoilla saamelaistiloilla lampaat söivät perinnebiotooppeja entistä parempaan kuntoon. Ne tekevät sen niin paljon paremmin kuin ihmiset ikinä niittämällä pystyisivät.

Freshabit Life IP -hanke:

http://www.metsa.fi/freshabit

Urho Kekkosen kansallispuiston kolttakentät:

http://www.luontoon.fi/suomujoenkolttakentta

http://www.luontoon.fi/luttojoenkolttakentat

Lemmenjoen kultareitti -hanke:

Lemmenjoen Kultareitti -hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Inarin kunta ja Metsähallitus

http://www.luontoon.fi/-/lemmenjoen-kulta-paremmin-esille-retkeilijoille

Struven ketju:

http://www.luontoon.fi/struvenketju

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Siiri Tolonen / Metsähallitus


MainosLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika