Ulkoilma 11.10.2016

Ympäristöministeriö on saanut valmiiksi lakiesitysluonnoksen Hossan kansallispuistosta ja lähettää sen laajalle lausuntokierrokselle. Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Hossan kansallispuistosta on mahdollisuus lausua 14.11.2016 asti. Ympäristöministeriön tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle vielä syysistuntokauden aikana ja lain saattaminen voimaan 17.6.2017.


Mainos


Pääosa kansallispuistoksi ehdotettavaksi alueesta on vuodesta 1979 lähtien ollut valtion retkeilyaluetta. Kansallispuiston perustamisen myötä Hossan retkeilyaluetta koskeva valtioneuvoston päätös kumottaisiin.

Kansallispuiston perustaminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Hallituksen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministeriryhmä päätti 12.1.2016 maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen esityksestä, että juhlavuoden kansallispuisto perustetaan Hossaan. Esitysluonnoksen mukaan Hossan kansallispuisto käsittäisi noin 11 075 hehtaaria valtion maa- ja vesialueita Suomussalmen, Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa.

Esitysluonnoksessa ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään hallitusohjelman mukaisesti tukemaan yrittäjyyttä ja luomaan uusia työpaikkoja. Tavoitteen edistämiseksi hankkeen toteuttamiseen on osoitettu 2,5 milj. euroa valtion budjettivaroja. Niillä Metsähallituksen Luontopalvelut on jo parantanut ja parantaa edelleen Hossan palveluita siten, että ne osaltaan lisäisivät alueen vetovoimaa virkistys- ja matkailukohteena ja kasvattaisivat kävijätyytyväisyyttä. Samalla tuettaisiin sekä nykyisten että uusien ohjelmapalveluyrittäjien toimintaedellytyksiä.

Myös kansallispuiston rajausehdotuksessa on pyritty sovittamaan yhteen puiston suojelutavoitteet ja seudun matkailun kehittäminen. Kansallispuisto koostuisi Hossan ja Moilasenvaaran Natura 2000 -alueista. Kuusamon puolella siihen kuuluisi Julman-Ölkyn rotkojärvi. Hossan Natura-alueen reunaosista on jätetty puistorajauksen ulkopuolelle noin 1 200 hehtaaria valtion vesi- ja maa-alueita matkailun kehittämisen sekä pyydyskalastuksen ja kirjolohi-istutuksiin perustuvan virkistyskalastuksen tarpeisiin. Näiden alueiden Natura-arvot ja vesistömaisemien erämainen luonne säilytettäisiin Suomussalmen kunnan käynnistämällä kaavalla.

Kansallispuiston ekologisen eheyden saavuttamiseksi puistoon esitetään rajattavaksi runsaat 900 hehtaaria valtion talousmetsiä Natura 2000 -alueiden ulkopuolelta. Puistorajausehdotus on tehty yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kansallispuisto palvelurakenteineen ja -rakennuksineen siirtyisi Metsähallituksen Luontopalveluiden hallintaan ja hoitoon.

Paikallisten metsästysmahdollisuudet säilyisivät

Kansallispuistoksi esitettävällä alueella on voinut paikoin harjoittaa metsätaloutta ja sekä täydennysistutuksiin että luonnonkalastoon perustuvaa virkistyskalastusta. Paikallisilla on alueella vapaametsästysoikeus, ja Metsähallitus on myynyt sinne metsästyslupia myös ulkopaikkakuntalaisille. Kansallispuiston perustamisen myötä täydennysistutuksiin perustuvaa kalastusta sekä ulkopaikkakuntalaisten metsästysmahdollisuuksia rajoitettaisiin jonkin verran. Paikallisten metsästysmahdollisuudet säilyisivät kutakuinkin nykyisellään. Poronhoitoa alueella saisi harjoittaa poronhoitolain mukaisesti, ja lisäksi paliskunnan jäsenillä olisi mahdollisuus porovahinkoja aiheuttavien petojen poistoon.

Metsästys- ja kalastusjärjestelyt perustuvat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön sekä Metsähallituksen valmisteluprosessin aikana käymiin neuvotteluihin sekä Suomussalmen kunnan kokoaman paikallisen työryhmän kannanottoihin. Neuvotteluratkaisuun pääsemistä on helpottanut kansallispuiston tarkoituksenmukainen rajausehdotus sekä se, että kansallispuistoksi esitettävä alue on ainoastaan kolme prosenttia Metsähallituksen lupametsästyksen piirissä olevista maista ja vesistä Suomussalmen kunnassa.

Olen tyytyväinen siihen, että jo lain valmistelun tässä vaiheessa on voitu saavuttaa laaja yhteisymmärrys sekä tulevan kansallispuiston rajauksesta että metsästys- ja kalastuskäytännöistä – luonnonsuojelutavoitteista tinkimättä. Mielestäni se osoittaa, että kukin taho on ollut valmis kantamaan kortensa kekoon Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kansallispuiston eteen”, maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikainen sanoo.

Lähde: Ympäristöministeriö / Kuva: Mika Mannonen


MainosNämä saattavat kiinnostaa sinua

Metsähallitus: Vapaaksi päästetyt koirat kansallispuistojen riesana Vapaana juoksentelevat lemmikit kiusaavat kansallispuistoja. Tänä kesänä Metsähallituksen henkilökunta on joutunut jatkuvasti huomauttamaan koiranomistajia koirien kiinnipitoajasta. Kansallispuistojen arvokas luonto on erityisen haavoittuvainen kesäi...
Sata luontohelmeä satavuotiaalle Suomelle Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna juhlitaan, koetaan, opitaan tuntemaan ja varjellaan Suomen ainutlaatuista luontoa sadalla luontohelmellä ympäri maan. Suomen luonnonsuojeluliitto on tänä vuonna kerännyt ympäri maata suomalaisilta ehd...
Lisää ennätysaikaisia avauksia: Maksuton maastohiihtolatu avataan Rukalla 13.10.2017 Syysloman viettäjät pääsevät Rukalla lumille kahden ennätyksellisen aikaisin avatun rinteen lisäksi myös maastohiihtoladulla; perjantaina 13.10.2017 klo 10.00 avataan Rukan kylässä latu säilölumella. Valaistu latu kulkee Kaltiolammen rannalta 500 met...
Suomussalmen Hossassa tyytyväisiä kävijöitä Hossan retkeilyalue on kerännyt tänä kesänä ennätysmäärän uusia kävijöitä. Juuri valmistuneen kävijätutkimuksen mukaan peräti 42 % kävijöistä oli alueella ensimmäistä kertaa. Touko-syyskuun kävijämäärän arvioidaan olevan 5 % viiden viime vuoden keski...
Kansallispuisto Hossaan satavuotisen Suomen kunniaksi Hallitus on antanut tänään eduskunnalle lakiesityksen, jolla Suomussalmen Hossaan perustetaan Suomen 40. kansallispuisto. Uuden kansallispuiston perustaminen on osa Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuotta ja pääministeri Juha Sipilän hallitukse...
Sata päivää talkootyötä Pyhä-Luoston kansallispuistolle Suomen Rangerit ja Metsähallitus kutsuivat talkoolaisia mukaan leirille - tavoitteena on lahjoittaa Suomi100 -juhlavuoden hengessä sata päivää talkootyötä Pyhä-Luoston kansallispuistolle. Talkooleiri järjestetään kansallispuiston upeissa maisemiss...
Myrskyn kaatamia puita raivataan reiteiltä Koillismaan luontokohteissa Viikonlopun myrskytuulet 12. ja 13.10. 2013 kaatoivat puita Koillismaan luontokohteissa. Myrskytuhojen laajuudesta ei ole vielä tarkkaa kuvaa, mutta esimerkiksi Oulangan luontokeskuksen ja Kiutakönkään väliselle polulle kaatui useita puita. Raivausty...
100 päivää Urho Kekkosen kansallispuistossa – minisarja YLE Areenassa Kesästä kaamokseen, 100 päivää kansallispuistossa vei reissumies Olli Järvenkylän viiden kuukauden aikana Suomen toiseksi suurimpaan kansallispuistoon. Reissu Urho Kekkosen kansallispuistoon alkoi elokuun lopulla ja päättyi joulukuussa. Järvenkylä ku...
Uutta tutkimustietoa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston linnuista ja reiteistä Suomen vilkkaimmassa kansallispuistossa Pallas-Yllästunturissa on tutkittu retkeilyn vaikutuksia linnustoon ja polkujen kulumiseen. Nykyiset retkeilijämäärät eivät vaikuta merkittävästi kansallispuiston puiston linnustoon kokonaisuutena. Poluista alt...
Hossan ystäviä kannustetaan mukaan kansallispuiston kehittämistyöhön Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tekemisen. Suunnitelmalla muurataan edelleen puiston kivijalkaa. Asiasta kiinnostuneet kutsutaan ensimmäiseen keskustelutilaisuuteen. "Moni asia...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika