Ulkoilma 14.5.2012

Metsähallitus on aloittanut Kärppäjärven Natura 2000 -alueelle laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun Kuhmoisissa. Suunnitelmalla ohjataan alueen luonnon ja kulttuuriympäristön suojelua sekä muuta käyttöä tulevien 10–15 vuoden ajan.

Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien näkemykset ja tarpeet ovat keskeisiä Kärppäjärven alueen käyttöä suunniteltaessa. Suunnittelun kuluessa järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus syksyn 2012 kuluessa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Hoito- ja käyttösuunnitelmasta voi antaa palautetta ja sen etenemistä voi seurata verkkosivuilla www.metsa.fi/hks.

Kärppäjärven alueen luontoa ja kulttuuriperintöä kartoitetaan

Suunnittelun tueksi Kärppäjärvellä tehdään kesällä 2012 tarkentavia lisäkartoituksia niin lajiston kuin luontotyyppien osalta. Lisäksi Kärppäjärven kulttuuriperintöarvot inventoidaan ensi kertaa kattavasti. Hoito- ja käyttösuunnitelman lisäksi alueelle laaditaan myös erillinen luonnonhoitosuunnitelma. Suunnitteilla olevien luonnonhoito- ja ennallistamistöiden tavoitteena on palauttaa metsätalouskäytössä olleita metsiä vastaamaan paremmin alueen uhanalaisen lajiston elinympäristövaatimuksia. Toimilla pyritään lisäämään lehtipuiden, erityisesti haapojen, määrää alueella. Kärppäjärven inventointeja ja suunnittelua rahoittaa Metsähallituksen EU-rahoitteinen Luonnonhoito-LIFE-hanke.

Kärppäjärven Natura 2000 -alue sijaitsee Kuhmoisten kunnan itäosassa, ja sen pinta-ala on noin 800 hehtaaria. Alueeseen sisältyy arvokasta kallioaluetta, jokseenkin merkittävää harjualuetta sekä pohjavesialuetta. Kärppäjärvi on seudullisesti tärkeä boreaalisten luonnonmetsien suojelualue Etelä-Suomessa.

Kärppäjärven alue sopii maastoltaan ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueen virkistyskäyttö on ollut keskittynyttä Vähä Kärppäjärven rannalla sijaitsevalle Kärppäjärven kämpälle, jota on Villin Pohjola on vuokrannut. Alueen muu virkistyskäyttö tapahtuu jokamiehenoikeuksin.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika