Ulkoilma 17.10.2011

Ilomantsilaista metsää, biosfäärialuetta sekä paikallista karjalaista kulttuuria ryhdytään valjastamaan hyvinvointimatkailutuotteeksi. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia Expert Matkailupalvelun yhteistyöhankkeessa Metsä hyvinvointimatkailun kohteena kehitetään hyvinvointimatkailun tuotteita, jotka soveltuvat myös kansainväliseen matkailumarkkinointiin

Idea hankkeesta syntyi japanilaisen lääkärin Fumio Hiranon aloitteesta hänen vieraillessaan Pohjois-Karjalassa. Fumio Hirano on työssään perehtynyt metsäterapiaan ja metsän terveysvaikutuksiin. Hän kiinnostui Suomesta, tuhansien järvien ja metsien maasta, ja halusi tutustua tapaan, jolla suomalaiset hyödyntävät metsiä ja järviä terveyden edistämisessä. Ensimmäisen Suomen vierailunsa yhteydessä vuonna 2009 hänelle vahvistui käsitys suomalaisten metsien hyödyntämisen mahdollisuuksista hyvinvointimatkailussa.

Fumio Hirano saapuu tutkijakollegoidensa kanssa viikon mittaiselle vierailulle Itä- Suomeen, ja samalla he osallistuvat Metsä hyvinvointimatkailun kohteena -hankkeen avaustilaisuuteen Ilomantsissa. Viikon aikana he vierailevat Mekrijärven lisäksi muun muassa Petkeljärvellä, Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa ja Metlan Joensuun toimipisteessä sekä osallistuvat Savonlinnassa järjestettävään Kestävän matkailun konferenssiin.

Metsä hyvinvointimatkailun kohteena -hankeessa kehitetään metsään, biosfäärialueeseen sekä paikalliseen karjalaiseen kulttuuriin perustuvaa hyvinvointimatkailutuotteistoa, joka korostaa Ilomantsin erityisolosuhteita. Tuotteistoa kehitetään sekä kotimaiselle että yhdelle japanilaiselle erityisryhmälle. Tuotteen ydinresursseja ovat metsä, järvet, biosfäärialueen puhdas ilma, luonnonantimet sekä niistä jalostetut elintarvikkeet ja muut tuotteet, karjalainen kulttuuri ja kansanparannustietotaito sekä näihin liittyvät olemassa olevat ja kehitettävissä olevat palvelut. Tuotteisto koostuu yksittäisistä matkailupalveluista, joista rakennetaan viikon mittainen, erityisesti ryhmämatkailijoita palveleva, matkailupalvelupaketti. Matkailupalvelupaketin yksittäisiä palveluja voidaan myydä myös itsenäisinä matkailutuotteina. Hankkeen toiminta-aika 1.6.2011–31.12.2013.

Hanke on suunnattu ilomantsilaisille matkailu-, hyvinvointi- ja kulttuurialan yrittäjille ja toimijoille. Hankkeessa kehitetyt matkailupalvelut on suunnattu sekä kotimaisille että ulkomaalaisille hyvinvointimatkailijoille. Hankkeen budjetti 256 000 euroa. Sitä rahoittavat EAKR, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto, Ilomantsin kunta, Joensuun yliopiston tukisäätiö, Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö sekä koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Ulkoilun Maailma.fi / Lähde: Itä-Suomen yliopisto {jcomments on}

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika