Ulkoilma 18.10.2016

Juuri valmistuneen kävijätutkimuksen mukaan Pyhä-Luoston kansallispuistossa käynti lisäsi kävijöiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vaikutukset myös säilyivät pitkään. Kansallispuistossa käynnistä saatu terveyshyöty arvioitiin satojen eurojen arvoiseksi, joskus jopa mittaamattoman arvokkaaksi.


Mainos


Liikkuminen upeiden maisemien keskellä sai laittamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja arvostamaan luontoa ja elämää.

Sitaatti on poiminta kansallispuiston kävijätutkimuksen hyvinvointi- ja terveyskyselyn vastauksista. Kansallispuiston kävijöiltä kysyttiin, kuinka suureksi he arvottavat kansallispuistokäynnistä saamansa terveyshyödyn. Terveyshyöty arvioitiin erittäin korkeaksi, sillä vastausten keskiarvo oli 425 € ja mediaanikin 200 €. Moni koki terveyshyödyt niin mittaamattoman arvokkaiksi, ettei niitä voi rahassa edes mitata.

Kyselyn vastauksista kuvastuu kansallispuistossa käynninsuuri merkitys: Sielu lepäsi. Ihana hiljaisuus ja luonnonrauha. Pyhä on aina yhtä lumoava paikka, siellä kurussa tuntee pienuutensa, hyvällä tavalla. Rauhallinen ympäristö. Kuukkelien näkeminen. Upeat maisemat tunturista. Kävely pitkoksilla ja aavalle tuijottelu oli erittäin rentouttavaa. Verenpainelääkitystä piti vähentää lomailun aikana.

Kävijät kokivat, että käynti kansallispuistossa elvytti ja rentoutti, lisäsi fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toi onnellisuutta. Vastaajat myös kertoivat vaikutusten säilyvän pitkän aikaa käynnin jälkeen. Moni kyselyyn vastannut oli puistossa perheineen tai ystävineen, ja luonnossa vietetty yhteinen aika oli arvossaan. Vanhemmat myös arvioivat käynnin kansallispuistoon lisänneen lasten mielenkiintoa luontoon.

Pyhä-Luoston kävijät arvostivat kansallispuiston maisemia ja käynnillään saamiaan kokemuksia sekä kiittivät puiston hyvin merkittyjä ja hyväkuntoisia reittejä, jotka mahdollistavat lasten ja huonojalkaistenkin pääsyn luontoon helposti.

Pyhä-Luoston kansallispuiston kävijätutkimukseen vastasi lähes 1300 kävijää puiston taukopaikoilla. Vastanneille lähettiin nyt myös ensimmäistä kertaa erillinen terveys- ja hyvinvointikysely, johon vastasi lähes 250 kävijää. Terveys- ja hyvinvointivaikutusten lisäksi kävijätutkimuksesta saatiin tietoa puiston kävijärakenteesta ja -tyytyväisyydestä, käynnin kestosta sekä kävijöiden rahankäytöstä.

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen


Mainos
xLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika