Ulkoilma 30.11.2011


Hossan metsiä. Kuva: Essi Kattainen.

Metsähallitus on suunnitellut Hossan retkeilyalueelle harvennus- ja erityishakkuita. Hakkuut kohdistuvat retkeilyalueen länsiosassa sijaitsevaan Variskankaan alueeseen. Alueen retkeily- ja maisema-arvot on otettu huomioon hakkuiden suunnittelussa ja hakkuutapojen valinnassa.

Suurin osa alueelle suunnitelluista hakkuista on harvennushakkuita, noin 85 hehtaaria. Sen lisäksi alueelle on suunniteltu pienaukkohakkuuta, jossa metsään tehdään pieniä, alle puolen hehtaarin laajuisia pienaukkoja. Siten alueen yleisilme säilyy koko ajan metsäisenä. Pienaukkohakkuilla lisätään metsien erirakenteisuutta ja edistetään samalla metsien uudistumista.

Hossan retkeilyalueen metsätaloustoimenpiteet on suunniteltu Natura-säädösten, kaavamääräysten, luonnonvarasuunnitelman sekä alueen hoito- käyttösuunnitelman periaatteita noudattaen. Toimenpiteitä tehdään vain boreaalisiksi luonnonmetsiksi määriteltyjen alueiden ulkopuolella.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus {jcomments on}

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika