Ulkoilma 30.6.2014

Helsingin kaupunki haluaa tarjota entistä parempia, laadukkaampia ja monipuolisempia ulkoilualueita ihmisten virkistyskäyttöön. Liikuntavirasto on aloittanut kehittämissuunnitelman teon Helsingin läntisille ulkoilualueille. Mukana olevat alueet ovat Lähteelä, Elisaari, Karjakaivo, Pirttimäki, Luukki, Vaakkoi ja Salmi.

Helsingin kaupungilla on monipuolisia ulkoilupuistoja eri puolilla kaupunkia niin sisämaassa kuin meren äärellä. Nämä alueet ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Lisäksi kaupungilla on lähikuntien puolella noin 5 000 hehtaaria luonnontilassa olevia ulkoilualueita.

Helsingin kaupunki haluaa kehittää läntisiä ulkoilualueita, jotta ne vastaisivat entistä paremmin käyttäjien toiveita ja käyttötarpeita. Helsingin läntisille ulkoilualueille laaditaan kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva ja strategiset suuntaviivat alueiden käytölle ja hallinnoinnille. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusia toimintakonsepteja, jotka vastaavat paremmin käyttäjien tarpeisiin ja ovat taloudellisesti kestäviä. Kehittämissuunnitelmassa huomioidaan sekä käyttäjien että hallinnoijan näkökulma.

Vastaamalla voit vaikuttaa

Läntisten ulkoilualueiden kehittämistyön pohjaksi liikuntavirasto haluaa kuulla pääkaupunkilaisten mielipiteitä ja kehitysehdotuksia. Internetiin on avattu kysely, jonka avulla selvitetään ulkoilukohteiden käyttöä, toiveita ja kehitysmahdollisuuksia. Kyselyn tuloksia käytetään kehittämissuunnitelmatyön laadinnassa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kuvaa ulkoilukohde ja voit voittaa palkinnon

Kyselyn yhteydessä voi osallistua myös valokuvauskilpailuun. Kuvien tyylin ja sisällön suhteen vain mielikuvitus on rajana. Osallistuneiden kesken arvotaan kolme palkintoa: saunavuoro Pirttimäen ulkoilualueella, saunavuoro Lähteelän ulkoilualueella ja saunavuoro Rastilan leirintäalueella (vapaasti valittavana Vanha rantasauna tai Sannan sauna ison Kallvikin rannalla). Kuvia käytetään kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kyselyyn ja kilpailuun voi osallistua 27.6.2014 – 31.7.2014 välisenä aikana.

Lähde: Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika