Ulkoilma 8.12.2016

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitoista, kaupungeista ja matkailumarkkinointitoimijoista koostuva Saimaa-verkosto on valmistellut yhteistä tahtotilaa kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttamiselle. Tarkoituksena on toteuttaa mittavaa Saimaan alueen kansainvälistä yhteismarkkinointia, jonka kohdealueina ovat Eurooppa, Venäjä ja Aasia. Yhteinen tahtotila on työstetty Saimaa-sopimukseen, joka etenee nyt päätöksentekoon eri toimijoiden päätöksentekoelimiin.


Mainos


Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi Saimaan alueen matkailijamääriä ja matkailutuloa sekä nostaa Saimaa yhdeksi Suomen kolmesta kansainvälisesti tunnetusta matkailualueesta Helsingin ja Lapin rinnalle. Yhteistyön tavoitteena on myös edistää yritysten yhteistyötä, verkostoitumista ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo ovat aiemminkin tehneet markkinointiyhteistyötä, mutta jatkossa yhteismarkkinointia halutaan toteuttaa organisoidusti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Saimaa-verkostoon kuuluvat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot, Lappeenrannan, Imatran, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit sekä niiden alueella matkailumarkkinoinnista vastaavat toimijat. Myös molempien maakuntien matkailuyrittäjät ovat pitäneet maakuntien välisen markkinointiyhteistyön tiivistämistä ja tehostamista erittäin tärkeänä.

Suunnitelman mukaan yhteistyötä toteutetaan rakenteeltaan yksinkertaisella ja ketterällä verkostomallilla, jossa yrityksillä on keskeinen rooli. Verkosto on avoin myös muille Saimaa-alueen toimijoille ja yhteistyö Visit Finlandin kanssa tulee olemaan tiivistä.

Toimintaa johtaa yritysvetoinen, tasapuolisesti molempia maakuntia edustava Saimaa-strategiaryhmä, joka linjaa markkinointitoimenpiteitä ja hyväksyy vuosittaiset suunnitelmat sekä budjetit. Strategiaryhmän jäseniksi on tarkoitus kutsua tasapuolisesti alueiden kärkiyritysten, kehitysyhtiöiden ja kaupunkien edustajia sekä Visit Finlandin edustaja.

Toimintaa toteuttaa operatiivinen johtoryhmä eli Saimaa-tiimi, joka koostuu tasapuolisesti alueiden matkailumarkkinoinnista vastaavien toimijoiden edustajista sekä tarvittaessa kaupunkien edustajista.

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo osallistuvat yhdessä hyväksyttyihin kustannuksiin samalla summalla, joka sisältää kaupunkien ja elinkeinoyhtiöiden rahoituksen sekä hanke- ja yritysrahoituksen. Vuositasolla tavoitteena on, että yhteiseen tekemiseen varattaisiin noin miljoonan euron vuosibudjetti.

Sopimuksen ja sen valmistelun yhteydessä laadittujen markkinointistrategian ja -suunnitelman perusteella verkosto aloittaa Saimaan alueen kansainvälisen yhteismarkkinoinnin vuoden 2017 alussa. Edellytyksenä on, että kyseinen sopimus hyväksytään kaikkien osapuolten taholta. Lähiajan suunnitelmissa on mm. yhteisiä markkinointitoimenpiteitä Saksan markkinoille, kansainvälisiä messuosallistumisia, media- ja matkanjärjestäjämatkoja.

Laajasti ja perusteellisesti valmistellun yhteistyösopimuksen lähtökohtana ovat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon saman sisältöiset matkailutavoitteet: molemmat maakunnat haluavat hyödyntää Saimaata matkailuvalttinaan sekä tehdä yhteistyötä Saimaan alueen muiden toimijoiden kanssa.

Lähde: Lappeenrannan kaupunki / Kuva: Mikko Nikkinen


MainosLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika