Ulkoilma 18.3.2014

Metsähallitus on vahvistanut Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman. Veneilyn, melonnan ja retkeilyn edellytyksiä kohennetaan palvelurakenteita kunnostamalla ja lisäämällä. Suojelulla ja luonnonhoidon toimenpiteillä turvataan arvokkaiden vanhojen metsien, lehtojen ja haavikoiden säilyminen. Nyt julkaistua suunnitelmaa päivitetään, jos eduskunta päättää perustaa alueelle kansallispuiston.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on turvata pääosin Natura 2000-alueista koostuvan Etelä-Konneveden luontoarvot ja lisätä kestävän luontomatkailun ja jokamieskäytön edellytyksiä. Tulevien vuosien aikana alueen palveluvarustusta ja opastusaineistoa kohennetaan ja suunnataan erityisesti melojille ja pienveneilijöille sekä Enonniemen alueen patikoijille. Käytön ohjauksella pyritään turvaamaan järvialueen linnuston, mm. kalasääsken pesimärauha. Istutuskuusia poistamalla palautetaan lehtoja lähemmäs luonnontilaa ja tehdään tilaa lehtipuulle, erityisesti haavalle ja lehmukselle. Alueen vanhoissa metsissä on upeita järeitä haavikoita, joissa esiintyy lukuisia uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.

Suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta annettiin 22 lausuntoa, joiden pohjalta siihen tehtiin joitakin täsmennyksiä. Vahvistettuun suunnitelmaan voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla (julkaisut.metsa.fi).

Hallituksen lakiesitys Etelä-Konneveden valtion maiden perustamisesta kansallispuistoksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kansallispuiston toteutuessa nyt valmistunut hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään tarvittavilta osin. ”Silloin tarkastelutarvetta on erityisesti virkistyskäytön palvelurakenteiden ja opastusaineiston kehittämisen tavoitteissa, jotta palvelut saadaan tulevina vuosina kansallispuistostatuksen edellyttämälle tasolle. Luontoarvot ja niiden turvaamisen tarve eivät päätöksen myötä muutu”, toteaa suunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä hoito- ja käyttösuunnitelmaa työstäneestä projektiryhmästä. Vaikka päivitystyö saattaa tulla piankin ajankohtaiseksi, nyt vahvistettu suunnitelma luo edellytykset aloittaa siihen kirjattujen toimenpiteiden toteuttaminen.

Hoito- ja käyttösuunnitelma tehtiin osana Rautalammin ja Konneveden kuntien vetämää Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanketta, jonka rahoittajina toimivat kuntien ohella Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ja maaseudun kehittämisrahasto.

Lähde: Metsähallitus / Artikkelikuva: Etelä-Konneveden kaakkoisosassa maisemaa hallitsevat jyrkät ja karut kalliorannat. Kuva: Jouni Lehmonen / Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanke.

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika