Ulkoilma 24.6.2013

Metsähallituksen luontopalvelut on julkaissut luonnoksen Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Veneilyn, melonnan ja retkeilyn edellytyksiä kohennetaan kunnostamalla ja lisäämällä retkeilyrakenteita. Suojelulla ja luonnonhoidon toimenpiteillä turvataan arvokkaiden vanhojen metsien, lehtojen ja haavikoiden säilyminen. Suunnitelmasta voi antaa palautetta elokuun loppuun saakka.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa linjataan, miten Metsähallitus hoitaa ja kehittää Etelä-Konneveden aluetta seuraavat n. 15 vuotta. Tavoitteena on turvata pääosin Natura 2000-alueista koostuvan suunnittelualueen luontoarvot ja lisätä kestävän luontomatkailun ja jokamieskäytön edellytyksiä.

Etelä-Konnevedellä liikutaan luonnollisesti paljon veneillen. Mantereen puolella vetonaula on Kalajanvuori, jolta aukeavat komeat maisemat yli järvenselkien. Suunnitelman myötä palvelurakenteita ja reittejä kehitetään niin, että myös veneilijöille aukeaa mahdollisuus tutustua manneralueen maisemakohteisiin. Järven pohjoisosien suuret selät soveltuvat matkaveneille, mutta etelän rikkonainen saaristo jylhine kalliorantoineen tarjoaa upeat mahdollisuudet kehittää melontaa ja pienveneilyä“, kuvailee projektiryhmää vetänyt suunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä Metsähallituksesta.

Retkeilyrakenteiden sijoittelu tukee myös luonnonsuojelun tavoitteita, kun suurin kävijäpaine keskittyy tietyille kohteille. Järvialueella erityisen tärkeää on linnuston pesinnän turvaaminen. Kulutukselle alttiimpia alueita ovat jäkäläpeitteiset rantakalliot, jotka luovat järvialueelle sille ominaisen karun yleisilmeen. Manneralueella ja saarissa arvokkaimpia kohteita ovat vanhat metsät, lehdot ja haavikot.

Etelä-Konnevesi on valtakunnallisesti merkittävä kohde järeästä haavasta riippuvaisille, harvinaisille ja uhanalaisille lajeille, joita on alueelta löydetty kymmeniä“, kertoo projektiryhmän suojelubiologi Anna-Riikka Ihantola.

Hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on julkaistu Metsähallituksen verkkosivuilla. Sidosryhmät ja yksittäiset kansalaiset voivat antaa suunnitelmasta palautetta elokuun loppuun saakka. Syksyllä suunnitelma viimeistellään ja lopullinen versio julkaistaan ennen vuoden vaihdetta.

Suunnittelualue rajautuu Etelä-Konneveden järvialtaan ympäristöön pääosin Konneveden–Kalajan–Niinivuoren Natura 2000 -alueen mukaisesti. Suunnittelu keskittyy valtion omistuksessa oleville maille eikä sido Natura-alueen sisään jäävien yksityismaiden maanomistajia. Heille ja alueen muille käyttäjille se tuottaa kuitenkin tietoa Natura-verkoston tavoitteiden huomioonottamisesta alueella.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on toteutettu osana Rautalammin ja Konneveden kuntien vetämää Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanketta, jonka rahoittajina toimivat kuntien ohella Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ja maaseudun kehittämisrahasto.

Ympäristöministeriö on tilannut Metsähallitukselta selvityksen kansallispuiston perustamisen edellytyksistä Etelä-Konneveden valtionmaille. Selvitystä valmistellaan parhaillaan ja se luovutetaan ministeriölle loppukesästä. Mikäli alueelle perustetaan kansallispuisto, nyt tehty hoito- ja käyttösuunnitelma päivitetään vastaamaan kansallispuiston tavoitteita ja tarpeita.

Etelä-Konneveden hoito- ja käyttösuunnittelu  (Metsähallitus)

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus / Artikkelikuva: Etelä-Konneveden kaakkoisosassa maisemaa hallitsevat jyrkät ja karut kalliorannat. Kuva: Jouni Lehmonen / Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanke.

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika