Ulkoilma 18.4.2016

Metsähallituksen luontopalvelut on tehnyt esiselvityksen Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen mahdollisuuksista päästä Unescon maailmanperintökohteeksi. Esiselvitys luovutetaan 19.4.2016 maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.


Mainos


Esiselvityksen tehnyt työryhmä toteaa, että alue edustaa monipuolisia ja merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja, ja toivoo, että esiselvitys otetaan huomioon, kun Suomen uusien kohteiden aieluetteloa päivitetään.

Mikäli kohde päätyy jatkotyön aikana aieluetteloon, on syytä vielä tarkoin miettiä, minkä valintakriteerien mukaan sitä lähdettäisiin ehdottamaan maailmanperintöluetteloon, luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen toteaa.

Jos jatkoselvityksiä tehdään, niissä on kirkastettava näkemys siitä, mikä on kohteen maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen arvo Maailmanperintösopimuksen kriteereiden mukaan”, Väisänen sanoo.

Kriteerien valinta vaikuttaa oleellisesti alueen rajaukseen, ja myös tarvittavien jatkoselvitysten määrään ja laatuun.

Esiselvitystä varten järjestettiin paikallisten suomalaisten toimijoiden työpaja sekä haastateltiin eri asiantuntijatahoja, joita pyydettiin arvioimaan Oulanka-Paanajärven alueen merkitystä Suomen mittakaavassa. Muilta osin selvitystyö perustuu Unescon maailmanperintökeskuksen kautta saatavissa oleviin raportteihin, selvitysalueeseen liittyviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.

Selvityksessä myös kuvataan hakuprosessi, jolla haetaan pääsyä maailmanperintöluetteloon sekä arvioidaan alustavasti Oulanka-Paanajärven alueen mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi, luetteloidaan tietotarpeet sekä kartoitetaan hakuprosessin keskeiset toimijat, aikataulu ja tarvittavat voimavarat.

Suomessa on maailmanperintöluettelossa kuusi kulttuuriperintökohdetta ja yksi luontoperintökohde. Suomen uusien kohteiden aieluettelo on tarkoitus päivittää vuosina 2015-2016. Maailmanperintöstatusta on mahdollista anoa yhden tai usean Unescon määrittämän virallisen maailmanperintökriteerin perusteella. Tämän lisäksi maailmanperintökohteen tulee täyttää eheyden ja suojeluhallinnon vaatimuksia.

Esiselvityksen laadinnasta on vastannut Pohjanmaan luontopalvelujen työryhmä, johon kuuluvat maailmanperintökoordinaattori Susanna Lindeman, aluepäällikkö Pirkko Siikamäki, puistonjohtaja Matti Hovi, erikoissuunnittelijat Päivi Tervonen ja Krista Oikarinen.

Koko esiselvitysraportti luettavissa verkossa osoitteessa http://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2013

Lähde: Metsähallitus
Kuva: Mika Mannonen


Mainos
xLuitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika