Ulkoilma 17.8.2011

Lapin luontomatkailun vahvistuessa paineet erämaa-alueiden käytön suhteen kasvavat. Luontaiselinkeinojen, matkailun ja virkistyskäytön yhteensovittaminen samoille alueille tulee olemaan tulevaisuudessa entistä haasteellisempaa. Päänsääntöisesti saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevien erämaa-alueiden käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon halutaan tämän vuoksi entistä vahvemmin saada alueiden käyttäjiä mukaan.

Metsähallitus ohjaa alueiden käyttöä ympäristöministeriön vahvistamilla hoito- ja käyttösuunnitelmilla.  Tulevaisuudessa huomiota kiinnitetään hoidon tehokkuuden ja vaikuttavuuden ohella erityisesti alueiden käyttöä koskevan päätöksenteon kehittämismahdollisuuksiin.

Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen avasi Rovaniemellä pidetyn Elävä erämaa -juhlaseminaarin 20-vuotiaiden erämaiden kunniaksi. Puheessaan hän toi esille suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän kehittämisen lisäksi erämaiden merkityksen osana Suomen suojelualuejärjestelmää. Vaikka Suomen erämaiden luonnonvaroja hyödynnetäänkin, alueet täyttävät erinomaisesti myös kansainväliset kriteerit erämaista.

Pohjois-Lapissa sijaitsevat tunturierämaat, maamme suojelualueet ja jopa eräät talousmetsät muodostavat tärkeän erämaisen kokonaisuuden perinteiselle luonnon virkistyskäytölle sekä luontomatkailulle.

Ulkoilun Maailma / Lähde: Metsähallitus / Kuva: Ulkoilun Maailma {jcomments on}

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika