Ulkoilma 30.9.2014

Metsähallituksen valmistelema Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on lausuntokierroksella. Suunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä 31.10.2014 asti. Suunnitelma on nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla ja Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hetassa. Suurin suunnitelmassa esitetty muutos koskee porojen laidunnusta alueella.

Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa sovitetaan yhteen luonnonsuojelun ja puiston käytön tavoitteita. Sidosryhmillä ja kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan muun muassa useissa yleisötilaisuuksissa, ja suunnitelmaluonnoksesta voi yhä kertoa mielipiteensä.

Retkeily säilyisi ennallaan, poroaitaa esitetään

Malla on luonnonpuisto, jonka retkeily- ja muuta käyttöä on rajoitettu. Myös poronhoito on alueella kielletty asetuksella. Lausuntokierrokselle lähtevässä hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään puiston osittaista aitaamista, jotta porojen pääsyä alueelle voidaan säädellä.

Suunnitelmassa esitetään myös luonnonpuiston retkeilykäytön jatkumista nykyiseen tapaan sekä tupien ja muiden rakenteiden kunnon turvaamista. Alueen läpi kulkevan latureitin linjausta halutaan muuttaa turvallisuussyistä jonkin verran. Luonnonpuiston tutkimuskäyttöä halutaan tukea ja tutkimustuloksia tuoda yhä enemmän Kilpisjärven matkailijoiden ja paikallisten tietoon.

Suunnittelussa mukana laaja yhteistyöryhmä

Suunnitelman teossa on ollut mukana laaja yhteistyöryhmä, johon kuuluu edustajia Enontekiön kunnasta (kolme edustajaa), Saamelaiskäräjiltä (neljä edustajaa), Enontekiön yrittäjistä (neljä edustajaa), Käsivarren paliskunnasta, Johtti Sapmelaccat´sta, Lapin luonnonsuojelupiiristä, Enontekiön riistanhoitoyhdistyksestä, Enontekiön kalastusalueesta, Suomen Laty ry:stä, Kilpisjärven ja Karesuvannon kyläyhdistyksistä, Peltojärven ja Suonttajärven lapinkyläyhdistyksistä, Paliskuntain yhdistyksestä, Metsäntutkimuslaitokselta, Lapin ELY-keskuksesta, Saamelaismuseo Siidasta ja Kilpisjärven biologiselta asemalta.

Suunnitelma valmiiksi vuoden loppuun mennessä

Mallan luonnonpuiston ensimmäisen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitettiin vuonna 2012 yhtä aikaa Käsivarren erämaa-alueen ja Saanan alueen suunnitelmien kanssa. Käsivarren ja Saanan suunnittelutyö jatkuu ensi vuoteen, mutta Mallan osalta työ pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on nähtävänä Metsähallituksen verkkosivuilla ja Tunturi-Lapin luontokeskuksessa Hetassa. Lausunnot ja kommentit pyydetään lähettämään 31.10.2014 mennessä.

Lähde: Metsähallitus

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika