Ulkoilma 1.3.2013

Metsähallituksen Lapin luontopalvelut järjesti  Enontekiön Hetassa ensimmäisen sidosryhmätilaisuuden keskiviikkona, jossa keskusteltiin Käsivarren kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Tilaisuuteen oli kutsuttu Käsivarren ja Kilpisjärven hoidon ja käytön suunnittelua varten perustettu yhteistyöryhmä. Kansallispuistoselvityksen kuuleminen jatkuu. Loppukeväästä on tulossa mm. verkkokeskustelu ja yleisötilaisuuksia aiheesta.

Metsähallituksen aluejohtaja Jyrki Tolonen kertoi kansallispuistoselvityksen etenevän varsin nopeassa tahdissa, ”Ennen kesälomia pitäisi olla suurin osa sidosryhmien kuulemisesta jo tehty, että loppukesästä päästään itse raportin koostamiseen kaiken saadun palautteen perusteella. Koko prosessin pitäisi olla Metsähallituksen osalta paketissa tämän vuoden puolella. Tämän jälkeenhän sitten ministeriö jatkaa, ja lopulliset päätökset siitä tuleeko kansallispuistoa vai ei, tekee eduskunta.

Koolla ollut yhteistyöryhmä pääsi tutustumaan erilaisten rajausmahdollisuuksien luonnoksiin ja keskustelemaan siitä, kuinka kansallispuiston perustaminen vaikuttaisi alueen käyttöön. (Laajimmillaan kansallispuisto voisi käsittää koko alueen Lätäsenon soidensuojelualueelta Norjan rajalle, kun suppein rajausesitys voisi sisältää esimerkiksi vain Saanan ympäristöineen.) Jatkossa palautetta voi antaa suoraan selvitystyötä Metsähallituksella koordinoivalle erikoissuunnittelija Arja Vasamalle esimerkiksi sähköpostilla.

Loppukeväästä verkkopalveluun yhteiso.luontoon.fi avataan verkkokeskustelumahdollisuus, jossa voi tehdä kysymyksiä tai antaa kansallispuistoselvitykseen liittyvää palautetta. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin mm. Metsähallituksen verkkosivuilla ja mediassa. Kevään aikana järjestetään myös yleisötilaisuuksia Enontekiöllä. Syksyllä raporttiluonnos käy lausuntokierroksella ennen luovuttamista ympäristöministeriölle.

Valtiontalouteen kohdistuvat mahdollisen kansallispuiston perustamis- ja ylläpitokustannukset arvioidaan niin ikään – kuten myös odotettavissa olevat paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset, mikäli tämä on mahdollista.

Selvityksissä esitetään mahdolliselle kansallispuistolle rajaus tai niissä tarkastellaan eri rajausvaihtoehtoja nykyisten suojelupäätösten ja -ohjelmavarausten pohjalta.

UlkoilunMaailma.fi / Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen

Luitko jo nämä?

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika