Luonto

Ulkoilma 3.11.2015

Rauman kaupunginvaltuusto päätti eilen antaa suostumuksen liittää osan kaupungin omistamasta saaristoalueesta Selkämeren kansallispuistoon. Pääosa liitettävästä alueesta, yhteensä noin 2 500 hehtaaria, on aavan meren matalikon vesialuetta kalliosaarineen ja -luotoineen. Laajennus parantaa erityisesti merenalaisten ekosysteemien edustavuutta puistossa. Valtuuston päätöksen mukaisesti puistoon liitetään muun muassa Kylmäpihlajan saari ja Kuuskajaskarin rakentamattomat osat. Lisäksi puiston naapuriin perustetaan laaja kaupungin […]

Ulkoilma 28.10.2015

Retkeilijöiden kannattaa varautua Syötteellä nyt kumisaappain. Runsaat sateet sekä retkeilyn ja maastopyöräilyn lisääntynyt suosio reiteillä ovat johtaneet Syötteen reittien kunnon äkilliseen heikentymiseen. Myös vanhat, paikoin lahot pitkospuut ovat reittien ylläpidon haasteena, Metsähallituksen luontopalveluista kerrotaan. Poikkeuksellisen märkä kesä on alentanut Syötteen retkeily- ja maastopyöräilyreittien kestävyyttä. Monilla reiteillä vetinen polkupohja on pettänyt ja paikalle on muodostunut runsaan […]

Ulkoilma 26.10.2015

Kivaloilla Vanttauskosken eteläpuolella Yläkemijoella sijaitsevalla Siperian puulajipolulla tehdään kunnostustöitä. Puulajipolulla kokeillaan haketusta paikan päällä suoraan reitille käyttämällä viime talven tykyn katkomaa puuainesta. Kunnostamisen jälkeen retkeilijöiden on helppo tutustua eri puolilta maailmaa kotoisin olevien pohjoisen havumetsävyöhykkeen puulajeihin. Metsähallituksen luontopalvelut tekee Siperian puulajipolulla kunnostustöitä. Viime talven tykkylumien runnomia puita haketetaan suoraan retkeilyreitille. Haketus paikanpäällä on uudehko menetelmä, […]

Ulkoilma 22.3.2011

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on alueen haltija. Jokamiehenoikeuksien käyttöön ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia. Jokamiehenoikeudet lyhyesti Saat: – […]

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika