Ulkoilma 10.7.2014

Koillismaan asukkaiden asenteet luonnonsuojelua kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi kuin kymmenen vuotta sitten. Myös matkailu nähdään myönteisemmin ja sitä pidetään Koillismaan talouden tukipilarina. Luonnonsuojelun koetaan edistävän matkailua, mutta luontoa arvostetaan yhä kasvavassa määrin myös aineettomana arvona.

Tutkimukseen vastanneet Koillismaan asukkaat kokivat alueen luonnolla olevan aineetonta arvoa, jonka vuoksi luontoa tulisi suojella myös tuleville sukupolville. Luonnonsuojelun koettiin vaikuttavan erityisen myönteisesti maiseman kauneuteen, ympäristön viihtyisyyteen, luonnon monimuotoisuuteen sekä edistävän matkailuelinkeinoa. Toisaalta luonnonsuojelun koettiin osin rajoittavan jokamiehenoikeuksia ja taloudellisen toiminnan harjoittamista.

Asukkaat tukevat matkailun kehittämistä alueella. Vastaajat kokivat matkailun positiivisena asiana ja tärkeänä aluekehityksen veturina Koillismaalla. Asukkaat olivat halukkaita kehittämään matkailua entisestään ja lisäämään matkailijoiden määrää alueella. Rukan ja Syötteen matkailukeskusten koettiin hyötyvän matkailuelinkeinosta eniten. Matkailun koettiin vaikuttavan erityisen positiivisesti alueen talouteen lisäten työllisyyttä. Matkailun arvioitiin myös edistävän palveluiden ja infrastruktuurin säilymistä ja kehittymistä alueella. Matkailun negatiivisten vaikutusten koettiin kohdistuvan fyysiseen ympäristöön lisäten ympäristön saastuneisuutta, roskaisuutta ja kuluneisuutta.

Asenteissa tapahtunut muutosta

Vertailu kymmenen vuotta sitten toteutettuun tutkimukseen osoitti, että kymmenen vuoden aikana luonnonsuojeluun liittyvissä asenteissa on tapahtunut muutoksia myönteiseen suuntaan. Merkittävimmät muutokset liittyivät luonnonsuojelun myönteisiin vaikutuksiin työllisyyttä, taloudellista kehitystä ja ympäristön arvostusta kohtaan.

Tutkimuksen mukaan nuoret, korkeasti koulutetut ja matkailukeskuksessa asuvat suhtautuvat Koillismaan alueen muuta väestöä positiivisemmin sekä matkailua että luonnonsuojelua kohtaan. Vaikka tutkimuksessa ei suoraan selvitetty paikallisten asenteita kaivostoimintaa kohtaan, kuvastivat useat vastaukset paikallisten huolta kaivostoiminnan mahdollisista vaikutuksista Ruka-Kuusamon alueen matkailulle ja luonnolle.

Paikalliset mukaan päätöstentkoon ja suunnitteluun

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa Oulangan ja Syötteen kansallispuistojen kehittämisessä. Lisätietoa kaivataan siitä, millä keinoilla paikalliset asukkaat voisivat nykyistä paremmin osallistua suojelualueita koskevaan päätöksentekoon.

Oulun yliopiston maantieteen laitos ja Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut selvittivät Kuusamon, Taivalkosken ja Syötteen asukkaiden asenteita matkailua ja luonnonsuojelua kohtaan. Tutkimus toteutettiin osana kansainvälistä hanketta, jonka tavoitteena on lisätä paikallisten osallisuutta luonnonsuojelualueiden toiminnan kehittämisessä.

Lähde: Metsähallitus / Kuva: Mika Mannonen

Nämä saattavat kiinnostaa sinua

Oulanka Nature Fest – luontofestarit 2.-9.7.2016 Oulangan kansallispuiston 60 v-juhlinta huipentuu heinäkuussa Luontofestariviikkoon! Tapahtumia tulee olemaan Oulangan kansallispuiston alueella, Kuusamossa, Sallassa, Rukalla ja Riisitunturilla ja ne toteutetaan Metsähallituksen luontopalveluiden or...
Rukan ja Pyhän hiihtokeskukset aloittavat uuden tradition tukeakseen lapsia lumilajien pariin – lahj... Rukan ja Pyhän hiihtokeskukset tarjoavat RukaPyhä-kausikortin talvikaudelle 2019–2020 kaikille vuonna 2009 syntyneille lapsille, joiden kotikunta on Kuusamo, Pelkosenniemi, Sodankylä, Kemijärvi tai Savukoski. Eleen tavoitteena on innostaa lähialueen ...
Suosio ja sää rasittavat Syötteen reittejä Retkeilijöiden kannattaa varautua Syötteellä nyt kumisaappain. Runsaat sateet sekä retkeilyn ja maastopyöräilyn lisääntynyt suosio reiteillä ovat johtaneet Syötteen reittien kunnon äkilliseen heikentymiseen. Myös vanhat, paikoin lahot pitkospuut ovat...
Karhunkierros poikki – reitin pohjoisosissa tulva pahimmillaan viikon lopulla Lumisen talven ja lämpimien kevätsäiden johdosta Oulankajoen kevättulva on tänä keväänä poikkeuksellisen voimakas. Tulva on viime päivinä aiheuttanut vaaratilanteita retkeilylle ja huipun ennustetaan olevan kuluvan viikon loppupuolella, äitienpäivän ...
Matkailu Hurjassa kasvussa Sallassa Sallan matkailu kasvoi viime talvena yli 25 prosentilla edellistalveen verrattuna. Hienoa kasvua jatkui koko alkuvuoden 2017 ja vuoden ensimmäinen puolikas oli yli 30 prosenttia edellistä alkuvuotta vilkkaampi. Sallan alkuvuoden kasvuvauhti oli Lapin...
Iskelmä tuo kirkkaimmat tähdet ja parhaimmat hitit Rukan hangille Suomalaisen iskelmätaivaan tähdet laulavat ja laskettelevat Rukalla 6.-10. huhtikuuta 2016. Yhteistyössä Radio Iskelmän kanssa järjestettävässä kevättapahtumassa Rukalla esiintyvät ja viihdyttävät kiinnostavimmat artistimme Jari Sillanpään ja Juha Ta...
Oulangan kansallispuistosta löytyi jälleen uusi laji Kuusamon ja Sallan kuntien alueella sijaitseva Oulangan kansallispuisto tunnetaan satojen harvinaisten ja uhanalaisten lajien asuinpaikkana. Jotkut näistä lajeista ovat elinympäristövaatimuksiltaan hyvin erikoisia, ja Oulangalla on niiden ainoa tunne...
Sää sahaa – maastossa kohtaa nyt tulvia ja muita yllätyksiä Tulva katkaisi hetkeksi Pienen karhunkierroksen. Metsähallituksen luontopalveluista raportoidaan, että maastossa kohtaa nyt muitakin poikkeuksellisia näkyjä. Suosittu vaellusreitti Pieni karhunkierros oli viime viikonloppuna poikki poikkeuksellise...
Syötteen luontokeskuksen palvelut laajenevat merkittävästi uusien yrittäjien myötä Syötteen kansallispuiston luontokeskus saa uudet kasvot. Metsähallituksen Luontopalvelut on viimeisen kolmen vuoden ajan vastannut koko talon toiminnoista, mutta jatkossa työt jaetaan yhteistyöyrittäjän kanssa. Uusi yrittäjäpariskunta tuo luontokesku...
Rukalla uskotaan kasvuun – kaavoituksen myötä Rukalle toinen kävelykylä Kuusamon kaupunki ja Metsähallitus ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen Itä-Rukan kaavoituksen käynnistämisestä. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on nykyisen asuntovaunualueen muuttaminen majoitus- ja liikerakennusten alueeksi sekä kaavan muuttam...

Kommentit

kommenttia

Elämme ulkoilmasta. #elämmeulkoilmasta ulkoilu, retkeily, vapaa-aika